Mycket begränsad framkomlighet på E4/E20 Södertäljevägen, Motorvägsbron, södergående, Stockholm