Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg med räcke.

Väg 50, Nykyrka−Brattebro backe, mötesfri väg

Vi vill bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Projektet hette tidigare Medevi–Brattebro inklusive Nykyrka. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vägen är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. Vi planerar för byggstart 2025, med cirka tre års byggtid.

Vägplanen är nu inlämnad till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning för fastställelse. En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Beslut beräknas komma till sommaren 2022.

Efter att den allmänna granskningen av vägplanen blev klar före sommaren har såväl Länsstyrelsen i Örebro som Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutat att tillstyrka, det vill säga godkänna, planen. Nu har vi skickat in vår vägplan och tillhörande dokumentation för så kallad fastställelseprövning till vår centrala funktion Juridik och planprövning.

Prövningen fram till beslut om att fastställa vägplanen beräknas pågå till sommaren 2022. Alla som har lämnat synpunkter på vägplanen har möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

karta_vag50_nykyrka-brattebobacke_april2021.jpg