Logga in
Logga in

Vår verksamhet, vision och uppdrag

"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Det är Trafikverkets ledstjärna som guidar oss i vårt uppdrag. Läs mer om vår verksamhet och hur vi är organiserade.

Trafikverkets vision

"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Visionen uttrycker Trafikverkets långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms inom Trafikverket.

Trafikverkets vision bygger på de transportpolitiska målen och hur transportsystemet kan bidra till långsiktig hållbarhet i alla delar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera, därför har vi ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Alla

Med alla menar vi alla människor och företag i hela Sverige.

Smidigt

Med smidigt menar vi att det ska vara enkelt att resa och transportera varor, för alla i hela landet. För att samhället ska fungera är det viktigt att transportsystemet är tillförlitligt och att vi gör vad vi kan för att minimera störningar. Trafikverket ser till helheten och skapar lösningar med smidiga flöden för privatpersoner och näringsliv.

Grönt

Med grönt menar vi minimal klimat- och miljöpåverkan. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till ett fossilfritt transportsystem där infrastrukturen är anpassad till natur och kulturmiljö. Vi skapar nya lösningar som bidrar till ökad hälsa, där fler får motion genom att gå och cykla och ingen blir sjuk eller dör i förtid av luftföroreningar eller buller.

Tryggt

Med tryggt menar vi att säkerheten går först. Vi prioriterar säkerheten i alla delar. Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken eller på våra arbetsplatser. Trafikmiljöer ska upplevas trygga att använda och vistas i. Vi har en beredskap för att skydda transportsystemet mot externa risker och hot.

Uppdrag

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till att transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

Till våra konkreta uppdrag hör:

  • ansvar för långsiktig planering av  transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
  • ansvar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
  • upphandla interregional kollektivtrafik
  • sjöfartsstöd (Delegationen för sjöfartsstöd)

Riksdagen har bestämt mål för hur resor och transporter ska fungera. De målen bestämmer hur Trafikverket ska arbeta. Målen gäller alla sorters resor och transporter: på vägar, på järnvägar, på sjön och i luften.

Målen säger att alla människor och företag ska kunna resa och köra varor på ett bra sätt. Det ska de kunna göra i hela Sverige.

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vi ska inte förstöra miljön eller göra människor sjuka när vi reser eller kör varor.

Trafikverket bygger och sköter de vägar och järnvägar som staten äger.

Hos Trafikverket gör du kunskapsprov och körprov för vanliga körkort och för taxiförarlegitimation.

Här gör du också prov i yrkeskunnande för trafiktillstånd och kunskapsprov för yrkesförare.