Logga in
Logga in

Årsrapporter och omvärldsanalyser

Här hittar du information om Trafikverkets övergripande rapporter och omvärldsanalyser.

Årsredovisningar och årsrapporter

Trafikverkets och resultatenheternas årsredovisningar och årsrapporter finns att läsa och ladda ner i vår publikationsdatabas.

Miljörapporter

Trafikverkets miljörapporter finns att läsa och ladda ner i vår publikationsdatabas.

Järnvägens kapacitetsutnyttjande

Rapporten Järnvägens kapacitetsutnyttjande finns att läsa och ladda ner i vår publikationsdatabas.

Omvärldsanalyser

Vi behöver ha beredskap att möta förändringar och vi behöver också förstå hur och när vi bör agera för att påverka utvecklingen i den riktning vi önskar. Vår omvärldsanalys utgör en del av Trafikverkets samlade omvärldsbevakning.

Ett viktigt syfte med Trafikverkets omvärldsanalys är att stärka beredskapen att möta förändringar genom att försöka förstå de mekanismer som påverkar förändringar i samhället. Många händelser blir mer begripliga om de ses i ett större geografiskt sammanhang och i ett mer långsiktigt och strukturellt perspektiv.

Omvärldsanalysen är inte ett uttryck för ledningsgruppens eller styrelsens uppfattning eller viljeinriktning, utan ska ses som ett underlag för att utveckla förståelse för Trafikverkets omvärld och förutsättningarna för utveckling av transportsystemet och vår verksamhet. Den publiceras vart fjärde år, den senaste hösten 2022. 

Månadsvisa omvärldsspaningar

Om du önskar får våra månadsvisa omvärldsspaningar som e-post kan du anmäla dig via formuläret nedan.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.