Logga in
Logga in

Om oss

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Innehåll - Om oss

Vill du komma i kontakt med oss? Här finns kontaktuppgifter för dig som exempelvis vill besöka oss, lämna synpunkter, ställa frågor, ringa presstjänsten, begära ut allmänna handlingar eller boka körprov.

Ta del av Trafikverkets nationella och länsvisa nyheter samt projektnyheter. Vi håller dig uppdaterad om vad som händer inom vårt område.

Här finns information, länkar och kontaktuppgifter för dig som jobbar inom media.

Resor och transporter är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera.

"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Det är Trafikverkets ledstjärna som guidar oss i vårt uppdrag. Läs mer om vår verksamhet och hur vi är organiserade.

Att underhålla och utveckla Sveriges infrastruktur är en av statens största utgiftsposter. Så vad går pengarna till, vart kommer de ifrån, hur fördelas medlen? Mellan väg och järnväg, mellan att utveckla och underhålla.

Klimat handlar både om klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Vi jobbar även med att minska vår negativa påverkan inom biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, buller, vibrationer samt kulturmiljöer.