Logga in
Logga in

Nyckelroller på en trafikcentral

Vill du växla in på ett nytt spår? På Trafikverket kan du bidra till en positiv samhällsutveckling och se till att landets trafikanter och resenärer kommer dit de ska – smidigt, grönt och tryggt.

På en trafikcentral ser vi till att trafiken flyter på som den ska. Här kan du arbeta med att leda och övervaka trafik och anläggning eller se till att medborgarna får bra och tydlig information om trafikläget. Tillsammans med dina kolleger får du trafiken i vårt land att fungera dygnet runt, året runt. Nedan kan du läsa mer och se filmer om några av våra yrken.

Drifttekniker

Du övervakar väg- eller järnvägsanläggningen och utgör en viktig pusselbit i det samarbete som sker mellan Räddningstjänsten, Polisen och Trafikverket när en händelse sker som påverkar trafiken, och i vissa fall, människors liv. Du utgår alltid ifrån lagar, förordningar och framtagna regelverk och rutiner när du arbetar och har eget ansvar för utsedda områden och ska själv initiera, godkänna och samordna akuta arbeten och felavhjälpningar som kan uppkomma när som helst på dygnet. Du samarbetar alltid med kollegor på trafikcentralen.

Blir du anställd får du utbildning i våra system och lagar och regelverk. Du arbetar efter ett skiftgående schema som kan förläggas på dygnets alla timmar under årets alla dagar.

Eldriftingenjör

Du övervakar Trafikverkets elanläggningar året runt, dygnet runt i hela Sverige och ser till att att järnvägen aldrig är utan ström. Du planerar avbrott för arbeten i anläggningen och åtgärdar akuta händelser i våra IT-baserade system för driftövervakning och våra fjärrmanövreringssystem för kraftmatnings- och elanläggningar. Oförutsedda händelser som väder och vind kan påverka hur din dag ser ut och du behöver kunna växla fokus snabbt.

Får du jobb som eldriftingenjör får du en intern utbildning på cirka sju månader som förutsättning för att kunna jobba som eldriftingenjör.

Tågtrafikledare - regional

Du planerar den dagliga driften i tågtrafiken på landets järnvägar och leder tågtrafiken rätt tillsammans med andra tågtrafikledare och trafikinformatörer. En av dina utmaningar som tågtrafikledare är att se till att tågen kommer fram även när det uppstår problem i trafiken. Därför ser du också till att trafikinformatörerna får information så att de i sin tur kan informera resenärerna. Som tågtrafikledare arbetar du skift enligt schema, vilket innebär att Trafikcentralen alltid är bemannad.

Tågtrafikledare – lokal

Som tågtrafikledare – lokal är du placerad på en station och arbetar lokalt utifrån den stationen. Den rollen kallades förr för ”stins”.

Vi utbildar dig till tågtrafikledare

Tjänsten startar med en aspirantanställning. Efter ett års grundlig och betald aspirantutbildning får du stort ansvar för säkerhet och framkomlighet på våra järnvägar. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av sex till nio veckors utbildning på annan ort än placeringsorten. Den praktiska delen sker på den ort där din tjänst är placerad. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning.

Trafikinformatör

Som trafikinformatör har du ansvar för att se till att minut-aktuell trafikinformation om landets järnvägar kommer fram till resenärer, trafikanter och andra kunder. Det gäller både när trafiken går enligt tidtabeller och planer såväl som vid trafikstörningar. Din uppgift vid en störning kan exempelvis vara att hålla tågresenärer uppdaterade om förseningar eller spårändringar via utrop och avvikelsenoteringar på informationstavlor på stationen. Det är alltså du som ser till att resenären är på rätt perrong vid rätt tidpunkt.

Lediga jobb på Trafik

Här hittar du alla våra lediga jobb på verksamhetsområde Trafik.