Logga in
Logga in

Jobba som tågtrafikledare

Gillar du att lösa problem och analysera komplex information? Vill du dessutom se till att tågen kommer dit de ska när de ska? Då kan du vara en av våra blivande tågtrafikledare!

Tågtrafikledare bidrar till samhällsutvecklingen

Som tågtrafikledare bidrar du till samhällsutvecklingen – på riktigt. Vi rustar dig med en betald och grundlig utbildning, innan du ansvarar för att leda en säker och pålitlig tågtrafik – så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Som tågtrafikledare på Trafikverket planerar du den dagliga driften i tågtrafiken och leder tågtrafiken rätt genom avancerad teknik tillsammans med andra tågtrafikledare och trafikinformatörer. Du ser också till att trafikinformatörerna får information så att de i sin tur kan informera resenärerna. En av utmaningarna som tågtrafikledare är att se till att tågen kommer fram även när det uppstår problem i trafiken.

Vi står nu i startgroparna att införa ny modern trafikledning som är en förutsättning för att kunna möta tågtrafiken som förväntas öka i framtiden. Som tågtrafikledare arbetar du skift enligt schema, dygnets alla timmar och årets alla dagar vilket innebär att Trafikcentralen alltid är bemannad.

Vi rustar dig med en betald utbildning

Tjänsten startar med en aspirantanställning. Efter ett års grundlig och betald aspirantutbildning får du stort ansvar för säkerhet och framkomlighet på våra järnvägar. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av sex till nio veckors utbildning på annan ort än placeringsorten. Den praktiska delen sker på den ort där din tjänst är placerad. För att sedan få arbeta och få en teillsvidaeranställning som tågtrafikledare måste du dessutom genomföra aspirantutbildningen med godkänd examination.

Är det dig vi söker?

Du har gymnasiekompetens och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. God syn och normalt färgseende är ett krav. Du är kommunikativ, strukturerad, noggrann och duktig på att lösa problem och fatta bra beslut under tidspress.

En förutsättning för att kunna arbeta som tågtrafikledare är att du godkänns i hälsoundersökningen, urvalstesterna samt aspirantutbildningen. Transportsstyrelsen ställer krav på hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med betydelse för trafiksäkerheten. I Transportstyrelsens föreskrift kan du läsa mer om vad som krävs när det gäller hälsoundersökningen:

Föreskrift (Transportstyrelsen webbplats) TSFS 2019:112

Rekryteringsprocessen våren 2022

I januari 2022 startar vårens rekrytering av trafikledaraspiranter för kursstart hösten 2022. Vi kommer annonsera 18 januari – 1 februari. Aktuella placeringsorter är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Nässjö, Kil, Lidköping och Veddige.

En förutsättning för att få gå aspirantutbildningen är att du blir godkänd i rekryteringsprocessens samtliga delar.

Vad innebär de olika delarna i rekryteringsprocessen?

Urvalstester

Alla kandidater som uppfyller kvalifikationerna i annonsen blir erbjudna att genomföra fyra webbaserade tester. Syftet med testen är att objektivt kunna kartlägga faktorer som är viktiga för den aktuella rollen. Ett urval görs och de kandidater som kvalificerar sig vidare blir sedan inbjudna att genomföra tester under kontrollerade former, så kallad övervakade tester. Dessa tester genomförs digitalt via Zoom med övervakning.

Intervju

De kandidater som kvalificerat sig vidare efter övervakade tester erbjuds en intervju. På intervjun medverkar rekryterande chef och HR-specialist. Intervjun är kompetensbaserad. Det innebär bland annat att vi kommer att be dig om konkreta exempel från hur du har agerat i vissa situationer eller i arbetslivet. Intervjun sker vanligtvis på placeringsorten men kan även komma att genomföras digitalt.

Hälsoundersökning

De kandidater som kvalificerat sig vidare efter intervju blir inbjudna till en hälsoundersökning hos Previa. Besöket tar cirka 90 minuter och innefattar bland annat ett färgseendetest, hörselprov och drogtest.

Referenstagning

De kandidater som gått vidare till referenstagning ombeds uppge 1–2 referenspersoner. Rekryterande chef genomför referenstagningen och detta sker på ett strukturerat sätt med stöd av en referenstagningsmall.

Sanna arbetar som trafikledare på Trafikverket