Logga in
Logga in

Tillgänglighetsredogörelse för Trafikverket

Här redovisar vi de brister inom digital tillgänglighet som vi har identifierat på vår webbplats och i våra publika digitala tjänster.

Trafikverket har som mål att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, nivå AA.

Den nuvarande redogörelsen upprättades den 6 april 2022 i samband med att Trafikverkets nya webbplats lanserades. En omfattande tillsyn av tillgängligheten kommer att genomföras under våren 2022 och kommer att ligga till grund för en större revidering av tillgänglighetsredogörelsen.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Om du hittar brister som inte finns redovisade nedan, eller om du upptäcker något som hindrar dig från din rätt att ta del av våra digitala tjänster, vill vi gärna att du rapporterar det till oss. Det ger oss viktig information för vårt fortsatta arbete. Detta gör du genom att skicka in en anmälan till oss. Du kan skicka anonymt om du om vill. Fyll i formuläret, för att göra din anmälan.

När du skickat in en anmälan kommer vi att granska den och försöka återskapa det problem du beskriver. När vi har lyckats återskapa bristerna som du påpekat kommer vi att besluta om eventuella åtgärder som behöver vidtas. Om du har angivit kontaktuppgifter när du gjort din anmälan kommer du få en återkoppling. Om du gjort en anonym anmälan, kan du ta del av information i vår tillgänglighetsredogörelse.

Observera att detta formulär endast gäller tillgänglighetsbrister i enlighet med Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Andra frågor hänvisas till Trafikverkets kundtjänst.


Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få återkoppling på din anmälan. Du kan också göra en anonym anmälan, i så fall behöver du inte ange några kontaktuppgifter, men då kan vi inte heller återkoppla till dig.

Tänk också på att vi kanske inte kan hantera din anmälan om vi inte kan framkalla felet utifrån din beskrivning

Om du fyllt i din e-postadress kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot anmälan.


Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har rapporterat till oss kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända brister i tillgänglighet

Trafikverkets webbplats och digitala tjänster följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns brister. I listan nedan kan du se vilka brister våra webbplatser och digitala tjänster har, och vilka krav i WCAG 2.0 som varje brist är kopplad till.

Webbplatsen trafikverket.se

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Ett fåtal äldre filmer på webbplatsen saknar syntolkning (WCAG 1.2.3)
 • Dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard kan förekomma. 

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Enstaka äldre filmer saknar textning (WCAG 1.2.2)
 • Podcasts publicerade innan 23 september 2020 saknar texttranskribering (WCAG 1.2.2)

Ansökan om upplag (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Begär skadestånd (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
 • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Boka körkortsprov som privatist (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
 • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)

Trafikverket åberopar undantag från den sista bristen, då tjänsten riktar sig till privatpersoner i ett ärende där det finns krav på synförmåga för att kunna genomföra dessa prov.

Dokumentcenter (Trafikverkets styrdokument)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Dokumentcenter innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Trafikinformationskartor

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Etiketter saknas på vissa formulärfält (WCAG 1.3.1)

Trafikverkets författningssamling

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna (WCAG 1.3.1)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Scrollning nödvändigt i vissa mobillägen (WCAG 1.3.4, 1.4.10)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Författningssamlingen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Webbformuläret för "Kontakta oss"

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i formuläret (WCAG 3.1.1)

Tillgänglighetsredogörelse för branschwebben