Logga in
Logga in

Tillgänglighetsredogörelse för Trafikverket

Vårt mål är att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster. Här redovisar vi brister i vår digitala tillgänglighet. Du kan också anmäla brister vi missat.

Vi arbetar löpande för att få vår webbplats och våra digitala tjänster så tillgängliga som möjligt. För att nå dit arbetar vi enligt tillgänglighetsstandarden WCAG.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Om du hittar brister som inte finns redovisade vill vi gärna att du anmäler det till oss.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har anmält till oss kan du kontakta dem. 

Så beskrivs bristerna i vår lista

Nedan listar vi vilka tillgänglighetsbrister som finns på trafikverket.se samt digitala tjänster och webbar som nås härfrån. Dessa listas utifrån olika användares perspektiv, som kan få problem på grund av bristerna. Sedan följer ett kriterienummer inom parantes. Det är tillgänglighetskriterium från "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG). WCAG är den internationella standard för tillgänglighet som "Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service" pekar på.

Tillgänglighetsbrister på trafikverket.se 

Nedan listar vi de tillgänglighetsbrister finns på trafikverket.se, och vilka personer som bristerna kan innebära problem för. 

Webbplatsen trafikverket.se

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Det finns informationsbärande bilder som saknar alternativtext. (Kriterium 1.1.1)

  • Det finns förinspelade videor/bildspel med visuell information som saknar ett textalternativ, som till exempel manus eller separat ljudspår, som beskriver det som syns i bild. Vi har för avsikt att texta alla nya filmer vi publicerar, och vi arbetar för att äldre filmer antingen fasas ut eller textas. (Kriterium 1.2.1)

  • En del äldre videomaterial, med endast visuell information, förklaras varken med text eller syntolkning. (Kriterium 1.2.3 och 1.2.5)

  • Struktur, och relationer på etiketter och annat innehåll är ibland komplexa vilket försvårar förståelsen av dem. (Kriterium 1.3.1)

  • Webbplatsens olika delar och deras roll beskrivs inte alltid i koden. Det finns brister i strukturelement/landmärken. (Kriterium 1.3.1)

  • Det saknas ibland rubriker med h-element som grupperar innehållet på ett korrekt sätt. (Kriterum 1.3.1)

  • Tabeller är inte alltid korrekt kodade eller saknar en övergripande beskrivning. (Kriterium 1.3.1)

  • Formulärers olika delar och relation är inte alltid tydlig och korrekt kodat. (Kriterium 1.3.1)

  • Innehåll presenteras inte alltid i en meningsfull logisk ordning som går att förstå på olika typer av skärmar och utan stilmall. (Kriterum 1.3.2)

  • Ibland används färg som det enda visuella sättet att förmedla information. Kartor är ett exempel. Kartor är en viktig del av vår verksamhet och därför har vi många sådana. Informationen i kartorna förmedlas ofta med hjälp av färger och nyanser. De kan därför vara svåra att använda för dig som har nedsatt färgseende. (Kriterium 1.4.1)

  • Det förekommer komponenter och grafik utan tillräckliga kontraster. Vi arbetar för att göra dessa markeringar tydligare. (Kriterium 1.4.11)

  • Det går inte alltid att använda komponenter och funktionalitet enbart genom att använda tangentbordet. (Kriterium 2.1.1)

  • Det finns genväg för att kunna hoppa över innehåll, men den är felaktigt kodat vilket kan förvirra besökare. (Kriterium 2.4.1)

  • Det finns innehåll på webbsidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Sidor har inte alltid titlar som beskriver sidans ämne eller syfte. (Kriterium 2.4.2)

  • Ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar är inte alltid vara logisk. (Kriterium 2.4.3)

  • Syftet med länkar framgår inte alltid av länktexten i sig själv eller av länktextens sammanhang. (Kriterium 2.4.4)

  • Det finns otydliga rubriker, ledtexter och etiketter som inte beskriver ämnet eller syfte med de avsnitt/innehållet som följer. (Kriterium 2.4.6)

  • Ibland saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat. (Kriterium 2.4.7)

  • Språkförändringar anges inte alltid i koden. (Kriterium 3.1.2)

  • Det sker oväntade förändringar när någon kryssar i en ruta eller liknande, utan att man informerat om det i förväg. (Kriterium 3.2.2)

  • Det saknas konsekventa benämningar på funktionalitet och länkar. Det finns till exempel länkar som har olika funktionalitet och innehåll men som heter samma sak. Och tvärtom, länkar som har samma funktionalitet och innehåll men som heter olika saker. (Kriterium 3.2.4)

  • Fel som uppstått visas och beskrivs inte helt tydligt. Felmeddelanden är till exempel inte placerade direkt i anslutning till det fält där felet inträffat. I sammanfattning över fel som uppstått är inte felen länkade till den del av innehållet där man kan rätta felet. (Kriterium 3.2.1)

  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (Kriterium 4.1.1)

  • Användargränssnitt, som menyer och utfällbara områden, identifieras inte alltid korrekt av hjälpmedel som till exempel skärmläsare. Det finns brister i identifiering av namn, roll, status och egenskaper. (Kriterium 4.1.2)

  • De som använder tekniska hjälpmedel, som till exempel skärmläsare och förstoringsprogram, kan inte alltid uppmärksamma viktiga meddelanden när de presenteras utanför det område på sidan som användaren har i fokus. (Kriterium 4.1.3)

 • Problem vid nedsatt färgseende

  • Struktur, och relationer på etiketter och annat innehåll är ibland komplexa vilket försvårar förståelsen av dem. (Kriterium 1.3.1)

  • Ibland används färg som det enda visuella sättet att förmedla information. Kartor är ett exempel. Informationen i kartorna förmedlas ofta med hjälp av färger och nyanser. De kan därför vara svåra att använda för dig som har nedsatt färgseende. (Kriterium 1.4.1)

  • Det förekommer komponenter och grafik utan tillräckliga kontraster. Vi arbetar för att göra dessa markeringar tydligare. (Kriterium 1.4.11)

 • Problem vid nedsatt hörsel eller utan hörsel
  • Det finns förinspelade videor med ljudinnehåll som saknar ett textalternativ, som beskriver det som hörs. Vi har för avsikt att texta alla nya filmer vi publicerar, och vi arbetar för att äldre filmer antingen fasas ut eller textas. (Kriterium 1.2.1)

 • Problem vid nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet
  • Det går inte alltid att använda komponenter och funktionalitet enbart genom att använda tangentbordet. (Kriterium 2.1.1)

  • Det finns genväg för att kunna hoppa över innehåll, men den är felaktigt kodat vilket kan förvirra besökare. (Kriterium 2.4.1)

  • Det finns innehåll på webbsidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Sidor har inte alltid titlar som beskriver sidans ämne eller syfte. (Kriterium 2.4.2)

  • Ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar är inte alltid vara logisk. (Kriterium 2.4.3)

  • Ibland saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat. (Kriterium 2.4.7)

  • Tillgänglighetsnamn för knappar och kontroller saknas, eller stämmer ej överens med det som syns på sidan. Vi arbetar på att rätta till detta så att det ska vara tydligt hur besökaren ska komma åt alla funktioner. (Kriterium 2.5.3)

  • Det sker oväntade förändringar hända när någon fyller i ett formulär, kryssar i en ruta eller liknande, utan att man informerat om dem i förväg. (Kriterium 3.2.2)

  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (Kriterium 4.1.1)

  • Användargränssnitt, som menyer och utfällbara områden, identifieras inte alltid korrekt av hjälpmedel som till exempel skärmläsare. Det finns brister i identifiering av namn, roll, status och egenskaper. (Kriterium 4.1.2)

 • Problem vid kognitiv nedsättning
  • Innehåll presenteras inte i en meningsfull logisk ordning som går att förstå på olika typer av skärmar och utan stilmall. (Kriterum 1.3.2)

  • Det finns innehåll på webbsidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Sidor har inte alltid titlar som beskriver sidans ämne eller syfte. (Kriterium 2.4.2)

  • Ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar är inte alltid vara logisk. (Kriterium 2.4.3)

  • Syftet med länkar framgår inte alltid av länktexten i sig själv eller av länktextens sammanhang. (Kriterium 2.4.4)

  • Det finns otydliga rubriker, ledtexter och etiketter som inte beskriver ämnet eller syfte med de avsnitt/innehållet som följer. (Kriterium 2.4.6)

  • Ibland saknas en synlig (och tydlig) fokusmarkering som hjälper personer att se var tangentbordets fokus är placerat. (Kriterium 2.4.7)

  • Det sker oväntade förändringar hända när någon fyller i ett formulär, kryssar i en ruta eller liknande, utan att man informerat om dem i förväg. (Kriterium 3.2.2)

  • Det saknas konsekventa benämningar på funktionalitet och länkar. Det finns till exempel länkar som har olika funktionalitet och innehåll men som heter samma sak. Och tvärtom, länkar som har samma funktionalitet och innehåll men som heter olika saker. (Kriterium 3.2.4)

  • Fel som uppstått visas och beskrivs inte helt tydligt. Felmeddelanden är till exempel inte placerade direkt i anslutning till det fält där felet inträffat. I sammanfattning över fel som uppstått är inte felen länkade till den del av innehållet där man kan rätta felet. (Kriterium 3.2.1)

  • Det finns inte alltid tydliga ledtexter/etiketter eller instruktioner när innehåll kräver inmatning från användaren. (Kriterium 3.2.2)

  • Sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt. (Kriterium 4.1.1)

  • Användargränssnitt, som menyer och utfällbara områden, identifieras inte alltid korrekt av hjälpmedel som till exempel skärmläsare. Det finns brister i identifiering av namn, roll, status och egenskaper. (Kriterium 4.1.2)

Tillgänglighetsbrister på webbplatser och tjänster som du når via trafikverket.se

Nedan listar vi de tillgänglighetsbrister finns på webbplatser och digitala tjänster som du når via trafikverket.se samt vilka personer som bristerna kan innebära problem för.

Dokument

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument, framför allt i formatet pdf. Dokumenten kan innehålla bilder utan textalternativ eller med felaktiga alternativtexter. De kan sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning och otydligt utformade länktexter. Det finns också problem med kartor, tabeller, diagram och illustrationer.

Vi arbetar löpande på både kort och lång sikt med att komma till rätta med problemen

Ansökan om upplag (e-tjänst)

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Begär skadestånd (e-tjänst)

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Alt-fält saknas för bilder (kriterium 1.1.1)
  • Formuläretiketter saknas (kriterium 1.3.1)
  • Huvudspråk saknas i koden (kriterium 3.1.1)

Boka körkortsprov som privatist (e-tjänst)

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Alt-texter saknas på flera sidor. (Kriterium 1.1.1)

  • Vissa bildlänkar saknar alt-texter. (Kriterium 1.1.1)

  • Det saknas strukturelement/landmärken. (Kriterium 1.3.1)

  • Informationen finns inte i rätt ordning på webbplatsens sidor. (Kriterium 1.3.2)

  • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion, syn. (Kriterium 1.3.3)

  • Det finns innehåll som har en kontrastnivå under 3:1 mot intilliggande färger. (Kriterium 1.4.11)

  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Tabbordning är ologisk på vissa sidor. (Kriterium 2.4.3)

  • Språkförändringar anges inte i koden. (Kriterium 3.1.2)

  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält. (Kriterium 3.3.2)

  • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. (Kriterium 4.1.1)

  • Statusmeddelande som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område, och försvinner snabbt. (Kriterium 4.1.3)

 • Problem vid nedsatt rörelseförmåga
  • Det saknas strukturelement/landmärken. (Kriterium 1.3.1)

  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Tabbordning är ologisk på vissa sidor. (Kriterium 2.4.3)

  • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. (Kriterium 4.1.1)

 • Problem vid känslighet för flimmer
  • Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, och användaren har ingen möjlighet att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. (Kriterium 2.2.1)

 • Problem vid nedsatt kognitiv förmåga
  • Det saknas strukturelement/landmärken. (Kriterium 1.3.1)

  • Informationen finns inte i rätt ordning på webbplatsens sidor. (Kriterium 1.3.2)

  • Det finns en funktion av typen klocka som räknar ner, och användaren har ingen möjlighet att stänga av eller förlänga tidsbegränsningen. (Kriterium 2.2.1)

  • Statusmeddelande som syns på hela webbplatsen ligger inte i ett levande område, och försvinner snabbt. (Kriterium 4.1.3)

  • Det finns innehåll på sidan som inte är korrekt grupperat med listor, rubriker eller strukturelement. (Kriterium 2.4.1)

  • Det saknas tydliga ledtexter och instruktioner på fält. (Kriterium 3.3.2)

  • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. (Kriterium 4.1.1)

Planerade åtgärder på brister

Åtgärder planeras under 2024.

Dokumentcenter (Trafikverkets styrdokument)

Förutom bristerna nedan i Dokumentcenter så innehåller centret dessutom ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde. (Kriterium 1.4.3)

Trafikinformationskartor

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer (Kriterium 1.3.1)
  • Etiketter saknas på vissa formulärfält (WCAG 1.3.1)

Trafikverkets författningssamling

Förutom bristerna nedan i författningssamlingen så innehåller samlingen dessutom ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna. (Kriterium 1.3.1)

  • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde. (Kriterium 1.4.3)

  • Tabordningen för sidan är ologisk. (Kriterium 2.4.3)

  • Huvudspråk saknas i koden. (Kriterium 3.1.1)

 • Problem vid nedsatt rörelseförmåga
  • Scrollning nödvändigt i vissa mobillägen. (Kriterium 1.3.4 och 1.4.10)

  • Tabordningen för sidan är ologisk. (Kriterium 2.4.3)

Webbformuläret för "Kontakta oss"

 • Problem vid nedsatt syn eller utan synförmåga
  • Huvudspråk saknas i formuläret. (Kriterium 3.1.1)

Tillgänglighetsbrister på branschwebben

På bransch.trafikverket.se finns innehåll som riktar sig till dig som använder vår webbplats i jobbet. För att se vilka tillgänglighetsbrister som finns på den webben, och de tjänster och webbplatser som man når via den, besök sidan Tillgänglighetsredogörelse för branschwebben (bransch.trafikverket.se).

Innehåll som inte omfattas av DOS-lagen

Vi stävar efter att våra webbplatser och dess innehåll ska vara tillgängligt för alla, men enligt paragraf 9 i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), finns några särskilda undantag enligt punktlistan nedan.

Om du försöker komma åt eller använda innehåll på våra webbplatser och digitala tjänster utan att lyckas så är du självklart välkommen att kontakta oss även om det inte omfattas av lagen.

 • De videor som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt paragraf 2 i Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.
 • Kartor som ej används för navigering kan innehålla tillgänglighetsbrister.

Så har vi utvärderat den digitala tillgängligheten

Vi har utvärderat den digitala tillgängligheten på våra webbplatser och digitala tjänster genom en självskattning (intern testning). Trafikverket.se har granskats av en extern konsult.

Senaste uppdateringen

Tillgänglighetsredogörelsen publicerades den 6 april 2022, när Trafikverkets nya webbplats lanserades. Redogörelsen uppdateras i takt med att vi hittar och åtgärdar eventuella brister. Den senaste uppdateringen gjordes 27 februari 2023.