Logga in
Logga in

Digitala nyhetsbrev från Trafikverket

Trafikverket har ett antal nyhetsbrev som rör både verkets verksamhet i stort som specifika projekt. På denna sida kan du båda anmäla dig och avanmäla dig till dessa.

Projekt i flera län

Stockholms län

Skåne län

Västra Götalands län

Personuppgifter

För att kunna prenumerera på något av våra nyhetsbrev krävs det att du uppger en giltig e-postadress, vilket är att betrakta som en personuppgift.

Vilka samlar in uppgifterna?

Trafikverkets personal samlar in uppgifterna.

Vilka får del av uppgifterna?

Medarbetare inom Trafikverket och våra leverantörer som behöver dem i verksamheten.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Används uppgifterna till något annat ändamål?

Nej.

Hur säkras uppgifterna? 

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter, så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Hur länge behålls uppgifterna? 

Dina uppgifter sparas tills dess att du väljer att säga upp prenumerationen på berörda nyhetsbrev, eller till dess att ett nyhetsbrev upphör. 

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.