Logga in
Logga in

Elfordon – så funkar det

Andelen elfordon är än så länge en mindre del av fordonsflottan. Vi har samlat tips, vanliga frågor och länkar som passar dig som undrar hur det är att äga och köra laddfordon. Vi erbjuder även en kort e-kurs.

Enligt klimatmålen ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med nivån 2010. Hittills har de minskat med drygt 30 procent. År 2045 ska Sverige nå klimatneutralitet. Andelen laddfordon i fordonsflottan ökar för varje år, även om den totalt sett är låg. Elektrifiering av fordonsflottan är en nyckelåtgärd för att minska utsläppen i den takt som målen anger.

Vad är ett elfordon?

  • Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en eller flera elmotorer.
  • Elbilar drivs enbart av el och laddar sitt batteri från elnätet.
  • Laddhybrider är fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat drivmedel till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug in-hybrid.
  • Laddbara fordon är ett samlingsnamn för elbilar och laddhybrider, det vill säga fordon som kan ladda från elnätet.
  • Elhybrider drivs främst av en förbränningsmotor samt av en elmotor med ett mindre batteri som laddas med bromsenergi. Elhybridfordon är inte laddbara från elnätet.
  • Vätgas/bränslecellsfordon är elfordon som har en bränslecell och ett mindre batteri istället för förbränningsmotor. Vätgasfordon kan inte laddas från elnätet utan tankas med vätgas.

Laddbara fordon och utsläpp av växthusgaser

När fordon går över till eldrift minskar utsläppen av växthusgaser från trafiken. Minskningen sker tack vare att elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn och om elen samtidigt är förnybar blir växthusgasutsläppen från elbilen mycket låga från den energi som används vid körning.

Laddhybrider har ett mindre batteri som räcker till några mils körning och går sedan över till ett annat drivmedel, vanligen bensin. Laddhybrider har låg klimatpåverkan när de går på el och samma klimatpåverkan som en vanlig bensin- eller dieselbil när elen i batteriet är slut.

Växthusgasutsläpp sker vid brytning av de metaller som ingår i batteriet och vid själva tillverkningen av fordon och batteri. Återanvändning, återvinning, energieffektivitet och fossilfri energi vid brytning av metaller och tillverkning av fordon och batterier minskar utsläppen.

Funderar du på att köpa en laddbar bil?

Vare sig du funderar på att skaffa din första bil eller funderar på att byta bil kommer här några frågor som är bra att fundera över om du är intresserad av en laddbar bil.

Precis som för bränsledrivna bilar varierar inköpspriset på laddbara fordon beroende på märke och modell. En ytterligare del som påverkar priset är batteristorleken som i sin tur påverkar räckvidden på el. Det är generellt billigt att köra på el om man kan ladda långsamt över längre tid, exempelvis på natten. Däremot kan det kosta mer med snabbladdning.

För att räkna ut vad det kostar med ett laddbart fordon behöver alltså inköpspris tillsammans med laddkostnader vägas in. Utöver detta tillkommer, precis som för en bränsledriven bil, kostnader för service, däck, försäkring, fordonsskatt med mera. Elbilar har generellt lägre servicekostnader och i dagsläget är fordonsskatten låg för både elbilar och laddhybrider.

Står bilen till största delen parkerad kan bilpool eller hyrbil vara ett alternativ. Att cykla, gå, åka buss eller tåg bidrar också till miljö- och klimatmålen samt kan vara positiva för den egna hälsan.

Att ha en laddbar bil är som att ha en mobil, man laddar den när den inte används. Att ladda hemma eller på arbetsplatsen är normalladdningen för de flesta som använder laddfordon. Det är i regel relativt enkelt och billigt att ordna laddplats i anslutning till hus med egen tomt.

Vid gemensamma parkeringsytor kan tillgången på laddning vara mer osäker och innebär ibland kostnader för både parkeringsplats och laddning. Tillgången till offentliga parkeringsplatser kan också vara begränsad, vilket i sig kan vara ett led i att skapa hållbara stadsmiljöer.

Att snabbladdning kostar mer beror på att den som säljer snabbladdning behöver täcka de fasta kostnaderna som följer av att tillhandahålla höga effekter. Samtidigt används snabbladdning ganska sällan eftersom de flesta laddfordonsanvändare laddar hemma eller på jobbet.

Jämför elbilar med bensin- och dieseldrivna bilar

Om du har kommit fram till att du behöver en bil men är osäker på om en laddbar bil fungerar för dina behov kan det vara en god idé att hyra eller låna en bil och provköra.

Mer information utifrån parametrarna ekonomi, miljö, säkerhet och teknik hittar du via länkarna nedan.

Bilar | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)
Miljöfordon.se  informationstjänst om miljöfordon och bränslen
Jämför krocksäkerhet i EuroNCAPs tester av nya bilar

Hemmaladdning (normalladdning)

Normalladdning av batteriet sker med låg effekt när bilen står parkerad en längre tid. Det kan vara i anslutning till hemmet eller på arbetsplatsen. Det är i regel relativt enkelt och billigt att ordna laddplats vid en villa.

Laddbox en säker lösning

En laddstation eller laddbox ger en högre säkerhet även om det idag inte är ett krav för privat bruk och laddning med upp till 16 ampere. Oavsett om man väljer att använda ett befintligt uttag eller att installera en laddbox är det viktigt att anlita ett elinstallationsföretag.Det finns bidrag att söka som privatperson respektive bostadsrättsförening eller annan organisation. Marknaden erbjuder också kompletta tjänster för installation.

Laddfordon – säkerhet och räddning

Ladda elsäkert! Laddbox eller laddstation hemma är ett säkrare alternativ för normalladdning än att belasta ordinarie eluttag. Följ tillverkarens, eller leverantörens, anvisningar och använd den utrustning som är avsedd för laddning. I dag är det relativt enkelt och billigt att ordna laddplats eller laddbox.

Om brand i laddbara fordon

Norge är det land i Norden som har flest antal elbilar. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) är Norges motsvarighet till svenska MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Enligt DSB brinner elbilar i lägre utsträckning än bilar som drivs av bensin eller diesel. Vid brand i ett elbilsbatteri kan andra typer av gaser uppstå vilket skiljer sig från brand i bensin- och dieselfordon.

Inom EuroNCAP – arbetet har appen Euro Rescue tagits fram med information om hur olika bilmodeller ska hanteras vid olycka. Biltillverkarna bidrar med detaljerade ritningar av olika modeller som vägledning för Räddningstjänsten.

MSB sammanställer också information och tar fram vägledningar för att bygga mer kunskap hos Räddningstjänsten då laddbara fordon fortfarande är relativt ovanliga på våra vägar.

Via nedanstående länkar kan du läsa mer information som rör laddning och säkerhet.

Säkerhetsrisker

Via nedanstående länkar kan du läsa mer information som rör laddning och säkerhet.

Tips till bostadsrättsföreningar och samfälligheter

För bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som vill etablera laddplatser för normalladdning finns det möjlighet att söka bidrag via Naturvårdsverket. Det finns också flera aktörer som berättar hur man gör.

Via länkarna nedan hittar du som representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet mer information som är kopplad till installation av laddplatser.