Logga in
Logga in

Krocksäkerhet

Hur en bil klarar en krock ger bra uppfattning om säkerheten. Därför används olika metoder för att ta reda på hur krocksäker en bil är och sedan informera konsumenterna.

I Sverige kommer konsumentinformationen om krocksäkerhet främst från två källor – Euro NCAP och Folksam. De har båda en oberoende ställning gentemot bilbranschen.

Det europeiska konsument- och utvärderingsprogrammet Euro NCAP gör krocktester av nya bilar. Resultaten kan användas som en vägledning om hur säkra nya bilmodeller är. Trafikverket är en av medlemmarna i Euro NCAP och är även en av grundarna. 

Det svenska försäkringsbolaget Folksam undersöker säkerheten sedan bilen kommit ut i trafiken. När en bilmodell har funnits på marknaden i några år presenteras statistik om bilens säkerhet i verkliga olyckor.

Både Euro NCAP:s och Folksams metoder bedömer vad som händer med dem som åker i bilen vid en krock. Euro NCAP har dessutom ett prov som bedömer det skydd bilmodellen ger fotgängare vid en kollision, samt prov av system som förhindrar kollision eller lindrar krockhastighet.

Oftast testas bara en variant av en bilmodell. När det gäller olika motoralternativ eller en kombimodell brukar skillnaderna i säkerhet vara marginella. I en bil som utrustats med krockkudde minskar risken för skador jämfört med motsvarande modell utan krockkudde.

Euro NCAP – utvärderingsprogram för säkerhet i fordon

Euro NCAP har krocktestat nya personbilar sedan 1997 och är en viktig måttstock för fordonssäkerhet. Deras system med fem stjärnor driver på utvecklingen och vägleder konsumenter till säkra personbilar. 

Euro NCAP:s konsumenttester av personbilar har lett till att fordonsindustrin bland annat utvecklat antisladdsystem, bältesvarnare, fotgängarvänliga fordonsfronter, filhållningsassistans, autobroms för både andra bilar och oskyddade såsom fotgängare och cyklister. Detta har i sin tur lett till att risken att omkomma i personbil har minskat med två tredjedelar sedan konsumenttesterna infördes. 

Euro NCAP