Logga in
Logga in

Vi gör Sverige närmare

Resor och transporter är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera.

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken.

Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen.

Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig. 

På väg mot ett närmare Sverige

Vi arbetar för att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Det handlar om ett brett paket av åtgärder som ger effekter i hela landet.

Vi rustar upp, utvecklar och moderniserar järnvägen, ger näringslivet smidigare transportlösningar, satsar på hållbara städer och en tillgänglig landsbygd. Vi fortsätter arbetet för att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

För att lyckas samarbetar vi med kommuner, regioner, näringsliv, tågbolag, leverantörer och entreprenörer, för att nämna några.

Vi bidrar till samhällsutveckling

Vårt uppdrag