Logga in
Logga in

Nyckelroller på en vägfärja

Livet på Färjerederiet pågår i hela landet, året runt. Att skapa en transportled över vatten är ett viktigt samhällsuppdrag för att binda samman orter. Vägfärjor finns från söder till längst upp i norr.

Vill du jobba till sjöss, men nära hemma? Rederiet anställer främst sjögående personal, men vi har också behov av andra yrkeskategorier. I listan Lediga jobb på vägfärja hittar du våra lediga jobb. Här berättar vi mer om några av våra nyckelroller.

Befäl på vägfärja

Att jobba som befälhavare på Färjerederiet är en perfekt möjlighet att kombinera sjöfart med att ha nära hem till familj och vänner. Det blir aldrig tråkigt att köra vägfärja. Fartyg på 1 000 ton ska manövreras i trånga och vältrafikerade farvatten, i solsken såväl som i hårt väder. Det händer alltid någonting och du har hela tiden nya uppgifter att lösa.

Som befälhavare i Färjerederiet kommer du nära de vi jobbar för – våra resenärer. Du har kontakt med människor på ett sätt som inte är vanligt i andra sjöfartsjobb. Du är en länk i en bra och viktig förbindelse för de som reser med oss, och får ofta känna av deras uppskattning. Vi lever och arbetar mitt i naturen och får ofta höra från kollegor att de har världens vackraste arbetsplats. Och vi har väldigt bra gemenskap.

Behörigheter för befäl på vägfärja

Befälhavare frigående färjor

Din behörighet är lägst fartygsbefäl klass VI inre fart, och du ska ha lägst en maskinistexamen/maskinbefäl klass VIII-examen. Du ska också ha CCM-behörighet, lägst SRC radiocertifikat, grundläggande säkerhetsutbildning, och ett giltigt läkarintyg*) gällande för däckstjänstgöring i minst inre fart. Högre behörigheter, andra utbildningar och maskinkompetens är meriterande.

Befälhavare lindragna färjor med 100 passagerare eller fler

Du ska ha lägst fartygsbefäl klass VIII-examen, lägst maskinbefäl klass VIII-examen, lägst VHF-radiocertifikat där det är tillämpligt, grundläggande säkerhetsutbildning, CCM-behörighet och ett giltigt läkarintyg*) gällande för däckstjänstgöring i minst inre fart. Högre behörigheter, andra utbildningar, sjöpraktik och verkstadspraktik, är meriterande.

Befälhavare lindragna färjor under 100 passagerare

Du ska ha lägst fartygsbefäl klass VIII-examen, lägst maskinbefäl klass VIII-examen, lägst VHF-radiocertifikat där det är tillämpligt, grundläggande säkerhetsutbildning, CROWD och ett giltigt läkarintyg*) gällande för däckstjänstgöring i minst inre fart. Högre behörigheter, andra utbildningar, sjöpraktik och verkstadspraktik, är meriterande.

Minimiålder är 20 år i alla befälhavartjänster. Kunskaper i AMOS är meriterande i alla befattningar.
*) Enligt TSFS 2011:117, mönstringslag 1983:929

Motorman eller matros på vägfärja

Du möter många olika människor och får mycket uppskattning. Du har en viktig roll i en service, som gör det möjligt att bosätta sig i kustnära områden och som gör att samhället kan fungera året om.

Arbetsuppgifterna innefattar allt från service av maskinerna, inköp och övningsplanering, till att vara befälhavaren behjälplig med den dagliga driften, som lastning, lossning och utkik vid dåligt väder.

Vi lever och arbetar mitt i naturen, många tycker de har världens vackraste arbetsplats. Och rollen som matros eller motorman erbjuder en perfekt möjlighet att kombinera jobb till sjöss med familjeliv.

Behörighet för motorman eller matros på frigående vägfärja

Din behörighet är lägst maskinistexamen eller maskinbefäl klass VIII-examen. Du ska ha minst 6 månaders sjöpraktik på däck eller i maskin, alternativt gymnasieskolans energiprogram motorman eller matros, crowd-utbildning samt en grundläggande säkerhetsutbildning. Du ska också ha ett giltigt läkarintyg*) gällande för däckstjänstgöring i minst inre fart. Ytterligare behörigheter, utbildningar, praktik, maskinkompetens och erfarenhet av underhållssystem är meriterande.
 *) Enligt TSFS 2011:117, mönstringslag 1983:929

Lediga jobb på vägfärja

Här hittar du alla våra lediga jobb på vägfärja.