Logga in
Logga in

Varmt väder – så påverkar det infrastrukturen

Extremväder blir allt vanligare. Det innebär bland annat längre värmeböljor med svår torka, även på våra breddgrader. Men redan under en normal sommar i Sverige kan värmen påverka infrastruktur såsom väg och järnväg.

Värmen påverkar både asfalt och räls. Till exempel kan asfalten börja ”blöda” och solkurvor kan uppstå på järnvägen. Vid långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning, vilket kan skapa trafikstörningar.

Blödande asfalt

En rejäl värmebölja kan orsaka så kallad blödande asfalt på vägen. Det är bindemedel som stiger upp och kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn och efter en längre tid av uppehållsväder. Det finns flera olika åtgärder att ta till och trafikanterna informeras via skyltning.

Kontakta Trafikverkets kundtjänst som är öppet dygnet runt, 0771-921 921, om du vill anmäla en hal väg. Larm om risk för skada tas alltid på allvar.

Solkurvor

Risken för att solkurvor ska uppstå är som störst under lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40–55 °C. Höga temperaturer gör att metallen i rälerna utvidgas och utsätter spåret för höga tryckspänningar. När solkurvor uppstår åtgärdas de snarast. Spåret måste vara helt återställt innan trafik kan släppas på i full hastighet.

Vi arbetar kontinuerligt för att förhindra solkurvor och därmed tillbud eller olyckor. De förebyggande åtgärderna är främst ballastkomplettering, neutralisering och skarvreglering på särskilt utsatta platser över hela landet. I moderna spår helsvetsas rälsen och den ska inte röra sig, utom på vissa platser, till exempel vid växlar. Personolyckor på grund av solkurvor är mycket ovanliga.

Bränder

Senare års höga sommartemperaturer och bränder har resulterat i flera åtgärder för att förhindra bränder vid torka och höga temperaturer. Några exempel på det är att vi:

  • instruerar järnvägsföretagen att kolla bromsar på sina fordon och se till att tågförarna kör och bromsar på ett sätt som minskar risken för gnistbildning.
  • stoppar planerade ”heta arbeten” med spårslipning, svetsning eller kantklippning på platser där vi kan riskera att få brand vid extrem brandfara.
  • ser till att våra entreprenörer har beredskap för brandsläckning när de gör ”heta arbeten” som medför risk för gnistor samt har med sig släckutrustning som vattentankar med mera.
  • gör åtgärder på kontaktledningsanläggningen för att minska risken för brand.
  • har några tankvagnar för järnväg att erbjuda räddningstjänsten där de inte kan nå fram med egna räddningsfordon.

Åska

Under sommaren är åska en av de väderrelaterade händelser som kan ge problem på järnvägen. Om åskan slår ner nära spåret kan spänningen slå ut anläggningen. Ibland är störningarna kortvariga, andra gånger uppstår skador i form av signalfel eller kontaktledningsfel.

Trafikverket arbetar intensivt för att minimera störningar orsakade av åskväder. Den känsligaste utrustningen finns på driftplatser, det vill säga platser där tågen kan byta spår. Samtliga driftplatser med datoriserade ställverk har överspänningsskydd eller annat åskskydd, och vi bygger också in det i alla nya anläggningar. Äldre reläbaserade ställverk är inte lika känsliga för åska.

Vi kan inte till 100 procent skydda oss mot åskans inverkan. Därför fokuserar vi även på att minska återställningstider, bland annat genom kravställning i våra entreprenörskontrakt.

Att tänka på som trafikant och resenär

Vintertid uppmanar Trafikverket trafikanter och resenärer att utrusta sig för vädret när man är ute och åker. På sommaren är det naturligtvis inte samma risker, men det finns några saker att tänka på:

  • Ta med vatten om du skulle bli stående någonstans i värmen – oavsett trafikslag.
  • Pausa ofta – se Trafikverkets karta över rastplatser.
  • Planera din resa – aktuell trafikinformation om trafikläget, rastplatser, vägfärjor finns på Trafikverkets webbplats på startsidan under Trafikinformation.
  • Ta det lugnt i sommartrafiken!

Länkar till hala vägar och rastplatser

Här finns mer information om hala vägar på sommaren och vad vi gör åt saken. Här kan du även läsa mer om våra rastplatser och se var i landet de finns.