Logga in
Logga in

Hala vägar på sommaren

Halka på sommaren? Är det möjligt? Jo, bristande friktion kan göra vägen hal, trots att det är sommar och att man som trafikant inte förväntar sig en hal vägbana. Löst grus kan också ge problem.

Det finns olika orsaker till att vägar kan bli hala på sommaren.

Feta fläckar och blödande asfalt

Feta fläckar och så kallad blödande asfalt på vägen kan uppstå när man lägger ny beläggning på vägen, men ibland också på äldre beläggningar. En rejäl värmebölja kan innebära att bindemedlet mjukas upp, utvidgas och stiger upp i vägytan som svarta, blanka fläckar och blödningar. Det kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn, i synnerhet efter en längre tids uppehållsväder.

Som trafikant bör du vara särskilt uppmärksam vid ihållande värme och snabba väderomslag!

Vägbanan poleras av däcken under sommarhalvåret

En annan typ av halka kan uppstå när stenmaterialet i vägens beläggning poleras av däcken under sommarhalvåret. Problemen är i regel som störst under sensommaren och förekommer oftast i rondeller, på- och avfarter och skarpa kurvor, där trafiken både svänger och bromsar eller accelererar.

Löst grus kan ge halka

Halka på grund av löst grus kan uppstå i samband med beläggningsmetoderna försegling, ytbehandling, potthålslagning eller spricklagning. Metoderna används främst på lågtrafikerat vägnät. En viss mängd löst grus förekommer alltid i samband med dessa typer av arbeten.

Löst material som grus och jord kan också dras in på vägbanan av fordon som kör i stödremsan och från jordbruksmaskiner.

Vad gör Trafikverket åt problemet?

På många nylagda beläggningar mäts friktionen för att säkerställa att den är tillräcklig och i de underhållskontrakt som vi har ingår regelbunden tillsyn av vägarna.

När det uppstått problem med friktion varnas trafikanterna via skyltning i väntan på en åtgärd. Det finns flera olika åtgärder att ta till. Man kan sopa bort grus och tvätta bort överskottsbindemedel med hjälp av vatten och högtrycksutrustning. Man kan också sprida ut sand eller fästa uppvärmt stenmaterial på beläggningen med en vält eller rugga upp ytan med en fräs.

Lämplig åtgärd ska genomföras så snart som möjligt.

Trafikinformation

Vår trafikinformation berättar om aktuella händelser i trafiken. Här hittar du information för väg, järnväg och vägfärjor.