Logga in
Logga in

Underhåll

Att sköta vägar och järnvägar innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om. Här kan du läsa mer om vad som ingår i drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och Trafikverket gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.
Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Kollektivtrafikåtgärder

Vi arbetar för att göra det enklare att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen kan restiden minska. Att fler åker kollektivt minskar också miljöbelastningen.
Kollektivtrafikåtgärder

Stationsåtgärder 

Vi rustar järnvägsstationer så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att tillgängligheten för resenärerna ökar.
Stationsåtgärder

Så sköter vi vägar

Vi ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi tar hand om våra vägar och om vilka entreprenörer som sköter vägarna i ditt län.
Så sköter vi vägar

Så sköter vi broar och tunnlar

Broar och tunnlar är viktiga delar av det svenska väg- och järnvägssystemet. Vi underhåller både broar och tunnlar för att de ska vara säkra och inspekterar dem regelbundet.
Så sköter vi broar och tunnlar