Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Vi arbetar för att göra det enklare att åka kollektivt, till exempel genom att bygga pendelparkeringar och göra det enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen. Om fler åker kollektivt minskar belastningen på miljön.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

Vad innebär det att tillgänglighetsanpassa en busshållplats?

Vi utgår utifrån den befintliga busshållplatsen, genom att:

 • titta på dess för- och nackdelar
 • ha en dialog med landstinget, trafikutövaren och de närboende
 • titta på upptagningsområde och intressepunkter
 • undersöka vilka som använder sig av hållplatsen och hur tar de tar sig dit
 • titta på hur resenärerna kan ta sig över vägen mellan busshållplatserna på ett säkert sätt med dagens förhållanden
 • titta på gångväg till närmaste korsning.
  Tyvärr kan vi normalt inte bygga dessa gångvägar i våra projekt, om det inte rör sig om en kortare anslutning till befintlig kommunal gångväg. Om det finns andra behov kommer vi ha en dialog med respektive kommun om det.

 Följande förutsättningar ska finnas på en tillgänglig busshållplats:

 • Bussen ska ha ett säkert ställe att stanna på.
 • Det ska finnas en förhöjd kantsten mot bussen så att det är lätt att stiga i och ur bussen.
 • Det ska finnas skyddsstråk för synnedsatta.
 • Rörelsenedsatta ska ha tillgång till busshållplatsen och det ska gå att använda en barnvagn.
 • Beroende på antal påstigande resenärer och regionala överenskommelser utrustas vissa hållplatser med väderskydd.

Bakgrund

Regeringens mål är att samhället ska utformas så att det blir tillgängligt för alla medborgare. Eftersom delar av målet inte är uppnått fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning. Trafikverket har regeringens uppdrag att, tillsammans med Transportstyrelsen, arbeta fram ett så kallat prioriterat kollektivtrafiknät av tillgänglighetsanpassade busshållplatser och stationer för trafikanter med funktionsnedsättning. Den första etappen i detta arbete genomfördes under 2007–2010. I Länsplanen 2014–2025 preciseras tidplanen och innehållet för etapp 2 och 3. Etapp 2 blev klar i juni 2018 och etapp 3 ska vara klar under 2023.

Här utför vi kollektivtrafikåtgärder