Logga in
Logga in

Så sköter vi järnvägar

Underhållet av järnvägen är grunden för en säker och punktlig järnväg. Vi sköter över 14 000 spårkilometer. Räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet så att resor och transporter blir mer pålitliga.

Vi byter kontinuerligt ut räls, sliprar, kontaktledningar och växlar. Vi utför spårbyten som ger bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet. Vi inspekterar spåren regelbundet; ett normalbelastat spår ska kontrolleras två gånger per år. 

Järnvägen påverkas av årstidernas växlingar. Solsken, regn, höstlöv och nedfallna träd måste hanteras för att undvika störningar i trafiken. Men det är vinterns snö, kyla och stora temperaturskillnader som kräver de största insatserna och förberedelserna.

Snö och kyla

Vid kraftiga snöfall röjer vi de viktigaste spåren och spårväxlarna först. Resurserna för snöröjning flyttas snabbt dit de bäst behövs. Tågtrafiken behöver ibland glesas ut när väderläget blir riktigt allvarligt.

I samarbete med trafikföretagen tar vi fram beredskapsplaner inför vintern för att bibehålla säkerheten och driftskvaliteten. Trots det blir tågen ibland försenade och avgångar blir inställda. Orsakerna är flera. Vid kraftigt snöfall eller blåst tar det en viss tid innan vi hinner ploga och skotta bort snön från spårväxlarna. Snötyngda träd kan också riva ner kontaktledningar. 

Tjällossning

Tjällossningen kan innebära ett problem för järnvägen i samband med långa, kalla och snöfattiga vintrar och en tjälskada kan leda till skador på rälsen. Därför frostsäkrar vi alltid nybyggda banor, och äldre banor rustas med frostsäkert material och isoleras.

Solkurvor

En solkurva kan uppstå när värmen utvidgar rälsen på längden. Vi arbetar för att förhindra solkurvor och därmed tillbud eller olyckor. I moderna spår helsvetsas rälsen och den ska inte röra sig, utom på vissa platser, till exempel vid växlar. Personolyckor på grund av solkurvor är mycket ovanliga.

Spårhalka

Under hösten kan hala spår ställa till problem för tågtrafiken. Halkan beror på att löv, smörjfett och andra föroreningar ger beläggningar på rälsen. I kombination med fuktigt väder kan tågen slira.

Som förebyggande åtgärd röjer vi vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning.

Trädsäkring

Trafikverket trädsäkrar järnvägar för att minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller kontaktledningar.

Trädsäkringen sker genom att vi skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Vi tar också bort träd som står i kantzonen och som riskerar att störa tågtrafiken om de faller. Som en del i vårt uppdrag om att underhålla Sveriges järnvägar röjer vi sedan uppväxande sly och annan växtlighet på redan trädsäkrade banor, för att bevara skötselgatorna som skapats under trädsäkringen.

Läs mer om trädsäkring av Sveriges järnvägar

Växtlighet och ogräsbekämpning

Växtlighet vid banvallen gör det svårare att underhålls- och säkerhetsbesikta spåranläggningen och försvårar vissa typer av arbeten. På sikt kan dräneringen försämras och banvallen skadas. Vi håller järnvägen fri från växtlighet genom olika metoder av avverkning och slyröjning, ballastrening samt kemisk och mekanisk ogräsbekämpning.