Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen fortsätter. Årets säsong som inleddes under påsken rullar nu vidare. Här har vi samlat information om våra aktuella jobb och eventuell trafikpåverkan.

Jobbiga. Stopp. Ett. Måste. På. Väg. En. Till. Sveriges. Nya. Järn. Väg.

Du har kanske sett våra annonser där vi med punkter skapat en språklig effekt av jobbiga avbrott. Tanken är att visualisera att det oundvikligen kommer bli en del avbrott i tågtrafiken när vi behöver ut i spåren och jobba. Av ordleken skulle man kunna tro att det handlar om enstaka punktinsatser, men det är faktiskt raka motsatsen. 

De senaste åren har satsningarna på att rusta upp slitna spår och ledningar ökat kraftigt. Men behovet av underhåll är faktiskt ännu större. Vi har i dag en sliten anläggning, en gång byggd för lättare och långsammare tåg. Med allt fler, allt tyngre och allt snabbare tåg på spåren blir slitaget stort. Alternativet till underhåll och jobbiga stopp skulle närmast bli tvärstopp!

Vår ambition är alltid att trafiken, och i förlängningen du som resenär, ska påverkas så lite som möjligt av våra jobb. Det är därför de flesta arbeten utförs på nätter och helger när få eller inga persontåg går. Mer omfattande underhållsjobb läggs också till helger som påsk och Kristi himmelsfärd, men framförallt till sommaren då arbetspendling och skolresor är mindre omfattande. Men ibland måste vi göra undantag och lägga arbeten på tider som kan innebära jobbiga stopp.

En stor av avstängning sker redan vecka 24, från den 12 till den 19 juni. Under en intensiv vecka kommer ett stort antal arbeten ske längs Södra stambanan och på den anslutande Kust till Kustbanan. Orter som berörs är Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Värnamo och Hässleholm. Ytterligare en stor avstängning sker från den 19 juni fram till den 21 augusti, och då är det på västkustbanan. På grund av arbeten med Västlänken kommer ingen tågtrafik att gå mellan Mölndal och Göteborg under hela sommaren.

Det kan vara bra att komma ihåg att när vi stänger av trafiken på vissa sträckor kan det leda till en utökad trafik på andra sträckor. I sommar kommer exempelvis Markarydsbanan (Hässleholm – Eldsberga (Halmstad)) och Viskadalsbanan (Varberg – Borås) användas som omledning för framförallt godstrafik i samband med de stora banarbeten som väntar på västkusten.

I listan nedan ser du var vi planerar att jobba i spåren under kommande månader. Listan är ett levande dokument och kommer att uppdateras löpande. Och som sagt, det här är inga punktinsatser. Det finns mycket på den svenska järnvägen som behöver rustas upp, byggas ut och moderniseras för att möta den ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Så när vi säger att vi är framtiden på spåren menar vi det både bildligt och bokstavligt. Vi tror på järnvägen, och vi jobbar hårt för att den ska motsvara dina och omvärldens förväntningar.

Arbeten i sommar


Uddevalla–Stenungsund

När: 14 april 2023–31 mars 2024
Trafikpåverkan: Trafik till/från Göteborg leds om via Trollhättan.
Från Stenungsund, Ljungskile mm ersätts trafiken med buss.
Arbete: Bohusbanan är stängd för trafik i ett år mellan Uddevalla-Stenungsund på grund av byte av kontaktledningsanläggningen på en fyra mil lång sträcka samt reparationsarbeten i tio tunnlar.

Laxå–Kristinehamn

När: 24 maj–9 augusti  
Trafikpåverkan: All tågtrafik är inställd mellan Laxå och Kristinehamn. Kontakta Värmlandstrafik eller SJ för information om ersättningstrafik.
Arbete: Spår- och växelbyte på Värmlandsbanan mellan Laxå och Kristinehamn.

Ockelbo, Norra stambanan

När: 12–14 maj och 2–4 juni
Trafikpåverkan: Helavstängt
Arbete: Kontaktledningsbyte

Stockholm

När: 3 juni kl. 00:00–7 juni kl. 05:00
Trafikpåverkan: Mindre påverkan, trafiken kan passera på andra spår.
Arbete: Spårbyte sträckan Stockholm central till Karlberg

Stockholm, Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Värnamo, Älmhult, Hässleholm, Malmö (Södra stambanan och Kust till kustbanan)

När: 12 juni kl.05.00–19 juni kl.05.00

Trafikpåverkan:
Trafik Stockholm–Malmö leds om via Göteborg.
Trafikavbrott under veckan på flera platser längs med Södra stambanan samt delar av Kust till Kust banan som påverkar Östgötatrafiken, Krösatågen, Tåg i Bergslagen, Mälardalstrafik, Öresundståg samt SJ och Snälltåget. För ersättningstrafik kontakta respektive järnvägsföretag.

Arbeten:
Ett stort antal arbeten av olika karaktär har samordnats för att kunna genomföras under vad som kommer bli en ovanligt intensiv upprustningsvecka mellan Norrköping och Hässleholm. Det handlar exempelvis om att byta ut växlar och spår, att modernisera ställverk och rusta kontaktledningar samt att uppgradera kommunikationsutrustning i ett 50-tal teknikhus på Södra stambanan och den anslutande Kust till kustbanan.

Dalabanan, Borlänge–Avesta Krylbo

När: 16 juni–21 juni
Trafikpåverkan: Helavstängt, resenärer hänvisas till övrig kollektivtrafik (buss)
Arbeten: Hastighetshöjande åtgärder.

Bergslagsbanan, Gävle–Storvik

När: 16 juni–21 juni samt 7-9 juli
Trafikpåverkan: Helavstängt, resenärer hänvisas till övrig kollektivtrafik (buss)
Arbeten: Hastighetshöjande åtgärder.

Almedal–Borås (Kust till kust-banan)             

När: 19 juni–21 augusti
Trafikpåverkan: Kust till kust-banan stängs mellan Almedal-Borås under 15 veckor.
Trafik ersätts med buss.
Arbete: Underhållsarbete där ett hundratal kontaktledningsstolpar byts ut.

Göteborg–Mölndal (Västkustbanan)

När: 19 juni–21 augusti

Trafikpåverkan:

All tågtrafik påverkas i både norr- och i södergående riktning mellan Göteborg och Mölndal. Det kommer heller inte att gå några tåg mellan Göteborg och Borås. En tillfällig tågplattform har byggts som möjliggör att Mölndals station blir start- och slutstation för tågen längs västkusten under perioden, och att resenärer kan gå av och på i Mölndal och byta till annat färdmedel. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Arbete: Inför att Västlänken ska ansluta med två nya spår i Almedal söder om centrala Göteborg behöver marken förstärkas. Nuvarande spår i Almedal lyfts tillfälligt bort för att när förstärkningsarbetet är klart lyftas tillbaka.

Södertälje–Gnesta

När: 1 juli–5 augusti

Trafikpåverkan: Pendeltågstrafiken påverkas i både norr- och i södergående riktning. Pendeltågstrafiken ersätts med buss: se SL:s webbplats för information, www.sl.se

Arbete: Förberedande arbeten i Gerstaberg för Ostlänken. Vi förbereder för en tillfällig spårförbindelse samt förbereder för kommande skyddsportal till fly-over-bron. Skyddsportalen kan liknas vid ett tak/tunnel över järnvägen, så att arbetena med fly-over-bron till stor del kan ske samtidigt som tågtrafiken är igång.

Stockholm, Solna      

När: 1 juli 02.00–14 augusti 04.30
Trafikpåverkan: Viss påverkan, tre av fyra tunnelrör är öppna.
Arbete: Samtliga tunnelrör i Solnatunnlarna rustas upp och moderniseras för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Arbetet med samtliga tunnlar är klart 2023

Stockholm     

När: 1 juli 02:00–14 augusti 04:30                                                
Trafikpåverkan: Mindre påverkan, trafiken kan passera på andra spår.
Arbete: Spårbyte sträckan Stockholm central till Karlberg

Mälarbanan (Barkarby–Karlberg) 

När: 1 juli–14 augusti       
Trafikpåverkan: Ingen tågtrafik på sträckan Jakobsberg - Stockholm city
Arbete: Vi demonterar och återmonterar spår samt gjuter pålplattor vid spåren vid
Barkarby, gör markarbeten och markprovtagningar, demonterar Trafikförvaltningens skyddsportal vid Solvalla samt gör kontaktledningsarbeten på tvärbanebron.

Kommande arbeten i höst

Göteborg        

När: 7-8 oktober
Trafikpåverkan: Ingen trafik till/från Göteborg C. Trafik ersätts med buss.
Arbete: Ställverksarbete        

Varberg

När:  6-8 oktober
Trafikpåverkan: Inga tåg kan passera Varberg. Ersättningstrafik med buss.
Arbete: Markarbete Varbergstunneln

Malmö - Lund

När: v.38-39

Trafikpåverkan: 
Järnvägstrafiken stoppas i 10 dygn mellan Malmö och Lund.

Arbete:
De fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup kopplas in, samt de två upprustade
spåren mellan Lund och Flackarp. De nybyggda stationerna Åkarp och Härup kan börja användas, liksom den andra plattformen vid Burlöv station öppnas också. Klostergårdens station öppnas i december 2023.

Ängelholm – Maria

När: v.39 och året ut.

Trafikpåverkan:
Bussersättning.

Arbete:
Under tågstoppet kopplas det nya dubbelspåret in. Vi bygger bullerskyddsskärmar nära järnvägen på flera delar av sträckan och riktar järnvägsspår. Dessutom utför vi återställningsarbete längs hela sträckan för att kunna ta det nya dubbelspåret och anläggningen i drift efter tågstoppet.

Trafikinformation

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulf Carlsson
Kommunikatör
Mikael Hugosson