Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Nu tar vi sikte på Kristi himmelsfärdshelgen 9-12 maj. Banarbeten kommer då ske på flera platser i landet, vilket gör att tågavgångar tillfälligt kan behöva ställas in eller ersättas med exempelvis buss.

Jobbiga. Stopp. Ett. Måste. På. Väg. En. Till. Sveriges. Nya. Järnväg.

Nu är vi tillbaka med våra annonser där vi med punkter insprängda i våra budskap vill skapa en språklig effekt av jobbiga avbrott. Tanken är att på ett lekfullt sätt visualisera att det oundvikligen blir en del stopp i tågtrafiken när järnvägen genomgår en nödvändig upprustning och modernisering.

Vår ambition när vi arbetar med att utveckla järnvägen är att trafiken, och i förlängningen du som resenär, ska påverkas så lite som möjligt av våra jobb. Det är till exempel därför de flesta arbeten utförs på nätter och helger när färre eller inga persontåg går. Mer omfattande underhållsjobb läggs också till helger som påsk, då arbetspendling och skolresor är mindre omfattande. Men ibland måste vi göra undantag och lägga arbeten på tider som alltså kan innebära jobbiga stopp i vardagen.

Vi fortsätter att rusta järnvägen under 2024

Den banarbetssäsong som på allvar drog igång i påskas rullar nu vidare mot nästa stora banarbetshelg. Den infaller 9-12 maj, det vill säga under Kristi himmelsfärdshelgen. Under några intensiva vårdagar ska bland annat broar repareras, tunnlar rustas och plankorsningar åtgärdas.

Kanske påverkas din restid av våra spårarbeten, kanske blir du också under en period hänvisad till ersättningstrafik medan vi rustar upp och moderniserar spår och växlar, kontaktledningar och signalsystem. Hos respektive järnvägsföretag hittar du alltid aktuell information om restider och eventuell ersättningstrafik.

Det kan vara bra att tänka på att när vi stänger av tågtrafiken på en viss sträcka så kan det leda till en utökad trafik på andra sträckor. Att det tillfälligt inte går tåg på en viss bana kan också göra att biltrafiken blir intensivare på intilliggande vägar.

Det finns mycket på den svenska järnvägen som behöver rustas upp och moderniseras för att möta den ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Vi brukar uttrycka det som att vi är framtiden på spåren, och då menar vi det både bildligt och bokstavligt. För vi tror på järnvägen, och kommer jobba hårt för att spår och kontaktledningar inte ska stå i vägen för omvärldens förväntningar på en punktlig och tillförlitlig järnväg.

Urval kommande arbeten 2024


Värnamo ombyggnad

Värnamo bangård byggs om öka dess kapacitet och minska underhållskostnaderna. Vi rustar och byter bland annat spår och växlar, kontaktledningar och signalställverk. Vi bygger även nya signaler i Rydaholm för att avlasta bangården i Alvesta. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024.

Spårbyte Åstorp–Helsingborg

På sträckan Åstorp–Hässleholm justerar vi signalsystemet så att kapaciteten ökar och anläggningen blir mer modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter, vilket i sin tur gör att vi kommer att kunna köra tågen fortare mellan Åstorp och Hässleholm.

Tillsammans med de andra projekten på Skånebanan bidrar detta till att korta restider mellan Helsingborg och Hässleholm och möjliggöra tätare turer för Pågatågen.

Attarp, förlängning av mötesstation

Sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av de mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige. Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, i riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg samtidigt kan invänta ett mötande tåg.

I arbetet ingår att ersätta en plankorsning i centrala Attarp med en ny planskild korsning för att göra det säkrare för trafikanter och boende i Attarp att passera järnvägen.

Kontaktledningsupprustning Hässleholm

I januari 2024 börjar vi rusta upp Hässleholm bangårds kontakledningsanläggning för att öka bangårdens driftsäkerhet och minska underhållskostnaderna. Vi passar även på att byta ut vissa växlar, spår och fundament på området. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2025.

Då arbetet sker över hela bangården behöver vi stänga av tågtrafiken genom Hässleholm under vissa helger för att kunna genomföra bytet. Avstängningar sker på grund av säkerhetsskäl i samband med arbetet. Du kan se hur din resa påverkas via de olika tågbolagen.

Västra stambanan

Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Dessutom är sträckan Göteborg–Skövde ett viktigt pendelstråk för Västra Götaland.

Den omfattande trafiken på Västra stambanan medför under högtrafik, morgon och eftermiddag, alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Störningarna drabbar alla typer av tåg – såväl regiontåg som snabbtåg, godståg och lokaltåg. Trafikverket genomför därför en serie punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde.

Urval av åtgärder längs Västra stambanan

  • Stickspår Jonsered
  • Förbigångsspår Herrljunga Västra 
  • Vändspår Lerum 
  • Spårväxelbyte Norsesund Västra
  • Växelbyte Vårgårda
  • Förbigångsspår Finnerödja 
  • Underhåll Törebodabron

För att läsa mer om åtgärderna i listan, gå in på länken Västra Stambanan, Göteborg–Skövde, punktinsatser:

Uddevalla–Stenungsund, Bohusbanan

Tunnel- och kontaktledningsupprustning vecka 49, 2023–vecka 40, 2024: Trafikavbrott dygnet runt.

Ökad Kapacitet Karlstad C, Värmlandsbanan

Begränsad kapacitet dygnet runt hela 2024.

Tunnelåtgärder Tumba–Flemingsberg

Trafikavbrott vecka 27–31 2024.

Mälarbanan

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

  • Påskavstängning vecka 13, från torsdag den 28 mars till tisdag den 2 april.
  • Sommaravstängning vecka 26–33, från lördag den 29 juni till måndag den 12 augusti.
  • Höstavstängning vecka 44, från fredag den 1 november till måndag den 4 november. 

Jakobshyttan–Degerön

Dubbelspårsbygge, trafikavbrott vecka 28–32.

Dalabanan

Spårbyte Avesta Krylbo–Sala, trafikavbrott vecka 36–42.

Kolbäck–Dingtuna

Ställverksbyte, trafikavbrott hela Kolbäck vecka 27.

Kolbäck–Rekarne

Spårbyte, trafikavbrott vecka 18–20.

 

Trafikinformation

Pågående och planerade järnvägsprojekt

Här hittar du alla våra pågående och planerade järnvägsprojekt.