Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Järnvägen ska bli mer pålitlig och det ska vara enkelt att resa grönt. Därför fortsätter vi att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen. Arbetena pågår i hela landet – allt för att det ska bli smidigare resor framöver.

Det pågår järnvägsarbeten, både mindre och större, i alla delar av landet. Alla är viktiga för att det ska bli smidigt att resa i framtiden. Inför banarbetssäsongen förbereder vi så att de ska påverka trafiken så lite som möjligt, bland annat planerar vi dem tillsammans med tågbolagen. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna. För mer information om hur banarbetena påverkar restider och biljetter, kontakta ditt tågbolag.

Vi rustar och bygger ut järnvägen – i hela landet

När vi gör lokala satsningar förbättrar vi tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Här nedanför ser du några av de viktigaste arbetena som är aktuella.

Norra Sverige

Luleå–Narvik/Malmbanan, flera arbeten

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods.

Mellersta Sverige

Ostkustbanan, Gävle C, växelbyten

Planerade växelbyten norr om Gävle C. Vi byter ut 10 växlar som är uttjänta.

Östra Sverige

Västra Sverige

Södra Sverige