Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Årets banarbetssäsong fortsätter under sommaren, för när det går färre tåg passar vi på att ta hand om spår, växlar och kontaktledningar. Dessutom kommer broar repareras, tunnlar rustas och plankorsningar åtgärdas.

Det finns mycket på den svenska järnvägen som behöver rustas upp och moderniseras för att möta en ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Vi brukar uttrycka det som att vi är framtiden på spåren, och då menar vi det både bildligt och bokstavligt. För vi tror på järnvägen, och kommer jobba hårt för att spår och kontaktledningar inte ska stå i vägen för samhällets förväntningar på en punktlig och tillförlitlig järnväg.

Vår ambition när vi arbetar med att utveckla järnvägen är att trafiken, och i förlängningen du som resenär, ska påverkas så lite som möjligt av våra jobb. Det är till exempel därför de flesta arbeten utförs på nätter och helger när färre eller inga persontåg går. Mer omfattande underhållsjobb förläggs också till storhelger då arbetspendling och skolresor är mindre omfattande. 

På samma sätt utgör sommaren en period där resandet är mindre intensivt. Men även på sommaren förläggs många arbeten till tider på dygnet där det går få eller inga tåg. Men ibland måste vi göra undantag och lägga arbeten på tider som alltså kan innebära jobbiga stopp. Kanske förlängs din restid, eller så blir du också under en period hänvisad till ersättningstrafik, medan vi rustar upp och moderniserar järnvägen. Hos respektive järnvägsföretag hittar du alltid aktuell information om restider och eventuell ersättningstrafik.

Vi fortsätter att rusta järnvägen under 2024

Den banarbetssäsong som drog igång på allvar under påsken och fortsatte Kristi himmelsfärdshelgen rullar nu vidare mot nästa stora banarbetsperiod. Hela sommaren kommer det pågå arbeten längs en järnväg som omfattar över 14 200 kilometer spår, 10 000 växlar och 4000 broar. Utöver att spår, växlar och kontaktledningar får välförtjänt omvårdnad kommer också broar repareras, tunnlar rustas och plankorsningar åtgärdas.

Det kan vara bra att tänka på att när vi stänger av tågtrafiken på en viss sträcka så kan det leda till en utökad trafik på andra sträckor. Att det tillfälligt inte går tåg på en viss bana kan också göra att biltrafiken blir intensivare på intilliggande vägar.

Aktuella arbeten sommaren 2024

Här nedanför listas några av de banarbeten som kommer ske under sommaren. Ett servicefönster är ett planerat och fördefinierat tidsintervall för service och underhåll av järnvägsanläggningen (t.ex. av spår, kontaktledningar och signalsystem). Under ett servicefönster behöver trafiken i regel ställas in, ledas om eller ersättas med annat trafikslag. 

Med reservation för ändringar. Om din resa påverkas finns information hos ditt tågbolag.

Södra regionen

Värnamo ombyggnad

Värnamo bangård byggs om öka dess kapacitet och minska underhållskostnaderna. Vi rustar och byter bland annat spår och växlar, kontaktledningar och signalställverk. Vi bygger även nya signaler i Rydaholm för att avlasta bangården i Alvesta. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2024.

Spårbyte Åstorp-Helsingborg

 • Vad: Byte av cirka 1 kilometer spår och banvall mellan Bjuv-Mörarp för att minska störningar.
 • När: 24 juni – 15 juli
 • Påverkan: Totalavstängt för tågtrafiken. Bussar ersätter de inställda tågen.

Skånebanan, Åstorp–Hässleholm, signalåtgärder och hastighetshöjning

På sträckan Åstorp–Hässleholm justerar vi signalsystemet så att kapaciteten ökar och anläggningen blir mer modern. På så vis anpassar vi den till högre hastigheter, vilket i sin tur gör att vi kommer att kunna köra tågen fortare mellan Åstorp och Hässleholm.

Tillsammans med de andra projekten på Skånebanan bidrar detta till att korta restider mellan Helsingborg och Hässleholm och möjliggöra tätare turer för Pågatågen.

Attarp, förlängning av mötesstation

Sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av de mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige. Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, i riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg samtidigt kan invänta ett mötande tåg.

I arbetet ingår att ersätta en plankorsning i centrala Attarp med en ny planskild korsning för att göra det säkrare för trafikanter och boende i Attarp att passera järnvägen.

Östra regionen

Tunnelåtgärder Tumba–Flemingsberg

 • Vad: Upprustning av tunnlar på västra stambanan samt spår- och växelbyten vid Tumba och Flemingsbergs station.
 • När: 1 juli klockan 00:00 – 4 augusti klockan 23:59
 • Påverkan: Pendeltågstrafik på sträckan Flemingsberg – Tumba inställd, ersättningstrafik för pendeltågsresenärer.

Mälarbanan

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Sommaravstängning vecka 26–33, från lördag 29 juni till måndag 12 augusti.
Höstavstängning vecka 44, från fredag 1 november till måndag 4 november. 

Stationsåtgärder Stockholm Central

 • Vad: Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tomteboda och Ulriksdal, bland annat ska vi byta tre växlar och sex spår. Arbetet ska bidra till förbättrad komfort för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.
 • När: Arbetet startar måndagen 24 juni och avslutas söndagen 18 augusti.
 • Påverkan: Banan är avstängd medan vi arbetar men det finns flera spår på sträckan och tågtrafiken kan passera. Vi arbetar med ett tunnelrör i taget i Solnatunnlarna.

Västra regionen

Varberg-Hamra

 • Vad: Servicefönster
 • När: Dagtid vecka 32 (5–11 augusti)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag. 

Varberg-Falkenberg

 • Vad: Servicefönster
 • När: Dagtid vecka 32 (5–11 augusti)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag. 

Åmål

 • Vad: Upprustning bangårsbelysning
 • När: Dagtid vecka 31 (29 juli–4 augusti)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag. 

Åmål - Öxnered

 • Vad: Servicefönster och fortsatt arbete med bangårdsbelysning
 • När: Dagtid vecka 32  (5–11 augusti)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag. 

Mellersta regionen

Ökad Kapacitet Karlstad C, Värmlandsbanan

En rad förbättringar på stationen görs i samband med att nya resecentrum byggs. Begränsad kapacitet dygnet runt hela 2024.

Dalabanan

Förberedande arbeten inför kommande spårbyte under 2026 Avesta Krylbo–Sala, trafikavbrott sen kväll den 1 september till tidig morgon den 28 oktober, 2024.

Jakobshyttan–Degerön

Dubbelspårsbygge, trafikavbrott vecka 28–32 (8 juli–11 augusti).

Kolbäck–Dingtuna

Ställverksbyte, trafikavbrott hela Kolbäck vecka 27 (1–7 juli).

Norra regionen

Gällivare-Råtsi

 • Vad: Spårbyte
 • När: Nattarbeten vecka 19-27 (6 maj–7 juli) samt vecka 31-40 (29 juli–6 oktober).
 • Påverkan: Tåg ställs in och anpassas före eller efter avstängningen

Gällivare kommun

 • Vad: Inkoppling av det nya signalsystemet ERTMS
 • När: vecka 35 (26 aug – 1 sep) och vecka 37 (9 sep – 15 sep)
 • Påverkan: Arbeten dagtid och natt. Tågtrafiken stängs av till och från Gällivare.

Vassiljaure

 • Vad: Åtgärder på snögalleri, återställningsarbete
 • När: Nattarbeten vecka 18-26 (29 april–30 juni) samt vecka 31-35 (29 juli–1 september).
 • Påverkan: Tåg ställs in och anpassas före eller efter avstängningen

Nacksta-Hämrasviken (norr om Sundsvall-söder om Örnsköldsvik)

 • Vad: ERTMS inläsning
 • När: 29 juni klockan 06:00 till 1 juli klockan 06:00.
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag.

Nacksta-Västeraspby (norr om Sundsvall-norr om Kramfors)

 • Vad: Servicefönster för underhåll
 • När: Dagtid 5-8 augusti (klockan 09:00–15:00)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag.

Nacksta-Ånge (norr om Sundsvall-Ånge)

 • Vad: Plankorsningsåtgärder, klimatåtgärder, nytt fibernät (optokabel).
 • När: Arbeten pågår dagtid 26-30 augusti (klockan 09:00–15:00)
 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag.

Ånge-Moradal

 • Vad: Kontaktledningsbyte
 • När: Nattetid
  o   10-14 juni klockan 22:00-06:00
  o   17-19 juni klockan 22:00-06:00
  o   24-28 juni klockan 22:00-06.00
  o   1-5 juli  klockan 22:00-06:00
  o   6-7 juli klockan 18:00-04:00

 • Påverkan: Tåg kan ställas in eller ersättas med annat trafikslag. Alternativt ledas om.

Urval övriga arbeten 2024

Kontaktledningsupprustning Hässleholm

I januari 2024 börjar vi rusta upp Hässleholm bangårds kontakledningsanläggning för att öka bangårdens driftsäkerhet och minska underhållskostnaderna. Vi passar även på att byta ut vissa växlar, spår och fundament på området. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2025.

Då arbetet sker över hela bangården behöver vi stänga av tågtrafiken genom Hässleholm under vissa helger för att kunna genomföra bytet. Avstängningar sker på grund av säkerhetsskäl i samband med arbetet. Du kan se hur din resa påverkas via de olika tågbolagen.

Västra stambanan

Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Dessutom är sträckan Göteborg–Skövde ett viktigt pendelstråk för Västra Götaland.

Den omfattande trafiken på Västra stambanan medför under högtrafik, morgon och eftermiddag, alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Störningarna drabbar alla typer av tåg – såväl regiontåg som snabbtåg, godståg och lokaltåg. Trafikverket genomför därför en serie insatser på sträckan Göteborg–Skövde.

Urval av åtgärder längs Västra stambanan:

 • Stickspår Jonsered
 • Förbigångsspår Herrljunga Västra 
 • Vändspår Lerum 
 • Spårväxelbyte Norsesund Västra
 • Växelbyte Vårgårda
 • Förbigångsspår Välevattnet 
 • Underhåll Törebodabron

För att läsa mer om åtgärderna i listan, gå in på länkarna Västra Stambanan, Göteborg–Alingsås och Västra stambanan, Alingsås–Skövde:

Bohusbanan, Uddevalla–Stenungsund

Tunnel- och kontaktledningsupprustning från och med vecka 49 (4–10 december) 2023 till och med 31 december 2024: Trafikavbrott dygnet runt.

Trafikinformation

Pågående och planerade järnvägsprojekt

Här hittar du alla våra pågående och planerade järnvägsprojekt.