Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Under hösten fortsätter vi rusta upp järnvägen. De arbeten som får störst trafikpåverkan i höst sker främst i södra och västra Sverige. Information om vilka dessa arbeten är och hur trafiken påverkas hittar du här.

Jobbiga. Stopp. Ett. Måste. På. Väg. En. Till. Sveriges. Nya. Järn. Väg.

I somras såg du kanske våra annonser där vi med en rad punkter insprängda i våra budskap ville skapa en språklig effekt av jobbiga avbrott. Tanken var att på ett lekfullt sätt visualisera att det oundvikligen blir en del stopp i tågtrafiken när vi behöver underhålla våra spår, växlar och ledningar.

Vi förstår att dessa stopp kan bli jobbiga för de resenärer som i vardagen är beroende av tågen. Vår ambition är dock alltid att trafiken, och i förlängningen du som resenär, ska påverkas så lite som möjligt av våra jobb. Det är till exempel därför de flesta arbeten utförs på nätter och helger när få eller inga persontåg går. Mer omfattande underhållsjobb läggs också till helger som påsk och Kristi himmelsfärd, men framförallt till sommaren då arbetspendling och skolresor är mindre omfattande. Men ibland måste vi göra undantag och lägga arbeten på tider som alltså kan innebära jobbiga stopp.

Av vår ordlek i annonserna skulle man kunna tro att det handlar om enstaka punktinsatser, men det är faktiskt raka motsatsen. De senaste åren har satsningarna på att rusta upp slitna spår och ledningar ökat kraftigt. Vi har i dag en sliten anläggning, en gång byggd för lättare och långsammare tåg. Efterfrågan på klimatsmarta resor och transporter har ökat kraftigt de senaste 20 åren och med allt fler, allt tyngre och allt snabbare tåg på spåren blir slitaget stort.

Det kan vara bra att tänka på att när vi stänger av tågtrafiken på en viss sträcka så kan det leda till en utökad trafik på andra sträckor. Att det tillfälligt inte går tåg kan också göra att biltrafiken blir intensivare på våra vägar.

I listan nedan ser du var vi planerar att jobba i spåren under kommande månader. Listan är ett levande dokument och kommer att uppdateras löpande. Och som sagt, det här är inga punktinsatser. Det finns mycket på den svenska järnvägen som behöver rustas upp, byggas ut och moderniseras för att möta den ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Vi brukar uttrycka det som att vi är framtiden på spåren, och då menar vi det både bildligt och bokstavligt. För vi tror på järnvägen, och vi jobbar hårt för att den ska motsvara dina och omvärldens förväntningar.

Aktuella underhållsarbeten


Ängelholm – Maria

När: v.39-48.
Trafikpåverkan: Tågstopp mellan Ängelholms station och Helsingborg C. Bussar ersätter de inställda tågen.
Arbete: Under tågstoppet kopplas det nya dubbelspåret in. Vi bygger bullerskyddsskärmar nära järnvägen på flera delar av sträckan och riktar järnvägsspår. Dessutom utför vi återställningsarbete längs hela sträckan för att kunna ta det nya dubbelspåret och anläggningen i drift efter tågstoppet.

Göteborg 18-19 november

Under helgen genomförs arbeten inom projekt Olskroken som påverkar Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan. Trafiken påverkas på följande banor:

  • Bohusbanan stängs av Göteborg – Uddevalla.
  • Norge/Vänerbanan stängs av Göteborg – Gamlestan.

För information om ersättningstrafik kontakta Västtrafik eller det tågbolag du planerat att resa med.

Uddevalla–Stenungsund

När: 14 april 2023–31 mars 2024
Trafikpåverkan: Trafik till/från Göteborg leds om via Trollhättan.
Från Stenungsund, Ljungskile mm ersätts trafiken med buss.
Arbete: Bohusbanan är stängd för trafik i ett år mellan Uddevalla-Stenungsund på grund av byte av kontaktledningsanläggningen på en fyra mil lång sträcka samt reparationsarbeten i tio tunnlar.
På grund av stort skred vid E6 i höjd med Stenungsund påverkas ersättningstrafiken. Räkna med längre restid, förseningar och indragna sträckor. Håll dig uppdaterad på Västtrafiks webbplats.

västtrafik.se (öppnas i nytt fönster)

Stort skred på E6 i Stenungsunds kommun - Stenungsunds kommun(öppnas i nytt fönster)

Trafikinformation

Pågående och planerade järnvägsprojekt

Här hittar du alla våra pågående och planerade järnvägsprojekt.