Logga in
Logga in

Flera län Tillberga - Frövi och Eskilstuna - Kolbäck spår-, räls- och växelbyte

Vi byter spår och växlar mellan Tillberga-Frövi, Eskilstuna–Kolbäck. Åtgärden omfattar cirka tio mil spår, byte av fem växlar samt att uppgradera ett vägskydd.

Vad?

Vi byter spår och växlar mellan Tillberga-Frövi och Eskilstuna–Kolbäck, samt uppgraderar ett vägskydd.

Varför?

Vi ökar säkerheten vid vägkorsningen, gör anläggningen mer driftssäker och förbättrar punktligheten.

Nuläge

Vi är byggskede och har påbörjat arbetet med att byta spår och växlar.

Om projektet

Vi gör järnvägen robustare på sträckan som trafikeras av flera tågoperatörer. Spårbytet startar i april i Kvicksund 2024. Sedan fortsätter arbetet 2025 på sträckorna Kolbäck-Eskilstuna och Kolbäck-Valskog. Under kortare perioder behöver vi stänga av plankorsningar längs sträckan. 2026 planerar vi att byta spår och växlar mellan Ålsäng-Valskog och Tillberga-Kolbäck.

Läs mer om våra arbeten i Kvicksund (pdf, 200 kb, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om hur vi arbetar med invasiva arter (sidan öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Tidsplan

Projektering samt förberedande arbeten längs hela sträckan. Förberedande entreprenader och upphandling av entreprenad för spårbyten som utförs 2025-2026.

Spårbyte i Kvicksund samt byte av ballast i växlar och på broar. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder. Arbetet i Kvicksund 2024 kommer att genomföras under vecka 18-21, och under den perioden kommer tågtrafiken att vara totalavstängd och ersättas med busstrafik.

Byte av spår och tre växlar på sträckorna Kolbäck - Eskilstuna och Kolbäck-Valskog. Höjd säkerhet vid plankorsning. Byte av räls mellan Ålsäng-Frövi. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder.

Byte av spår och två växlar på sträckorna Ålsäng-Valskog och Tillberga - Kolbäck.
Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder.