Logga in
Logga in

Flera län Dalabanan, Uppsala Norra–Avesta Krylbo, förbättrad kapacitet

Vi förbättrar järnvägen mellan Uppsala och Avesta Krylbo.

Vad?

Kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan. Vi planerar att räta ut kurvor, trimma signalsystemet samt att byta ut spår och kontaktledningar på hela sträckan.

Varför?

Minskade restider mellan Dalarna och Uppsala/Stockholm samt en robustare järnväg.

Nuläge

I år gör vi förberedelser för upprustning av sträckan. År 2025 planerar vi att göra ett spårbyte.

Om projektet

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att göra åtgärder som kan förbättra kapaciteten. Det kan exempelvis vara att räta ut kurvor, trimma signalsystemet samt att byta ut spår och kontaktledningar. Vi ska även förlänga befintliga mötesspår.

Mötesspåren innebär att tågmötena blir smidigare och att fler tåg kan trafikera Dalabanan.

Projektets omfattning

Vi håller på att utreda och förbereda för att kunna genomföra olika kapacitetshöjande åtgärder på sträckan. 

Vi ska göra åtgärder på följande platser:

  • Brunna
  • Järlåsa
  • Morgongåva
  • Heby
  • Isätra
  • Broddbo

Bakgrund Dalabanan

Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora och är drygt 26 mil lång elektrifierad järnvägssträcka.

Dalabanan mellan Uppsala och Mora via Sala, Avesta och Borlänge är enkelspårig och har förhållandevis låg standard. Det är låg hastighet vid växlar, kurvor samt plankorsningar som ger begränsningar. Det finns även långa stationssträckor samt att tågmöten tar längre tid då vissa mötesstationer saknar samtidig infart. Även kraftförsörjningen har begränsningar och behöver bytas om hastigheten ska höjas. Järnvägen behöver rustas upp så att restiden blir kortare och för att ge möjlighet till utökad trafik.

Banan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2021–2024

2 Byggskede 2024–2027

Våra projekt i närheten

Kontakt

Per Erik Welker

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 68