Logga in
Logga in

Flera län Dalabanan, Uppsala Norra–Avesta Krylbo, förbättrad kapacitet

Vi förbättrar järnvägen mellan Uppsala och Avesta Krylbo.

Vad?

Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. Vi planerar att räta ut kurvor, trimma signalsystemet samt att byta ut spår och kontaktledningar på hela sträckan.

Varför?

Minskade restider mellan Dalarna och Uppsala/Stockholm samt en rubustare järnväg.

Nuläge

Vi planerar arbetena och gör undersökningar. Under augusti och september planerar vi att göra mättekniska arbeten längs med sträckan Sala–Avesta Krylbo.

Om projektet

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att göra åtgärder som kan förbättra kapaciteten. Det kan exempelvis vara att räta ut kurvor, trimma signalsystemet samt att byta ut spår och kontaktledningar. Vi ska även förlänga befintliga mötesspår och bygga ett nytt i Heby.

Mötesspåren innebär att tågmötena blir smidigare och att fler tåg kan trafikera Dalabanan.

Vad händer just nu?

Vi håller på att utreda och förbereda för att kunna genomföra olika hastighetshöjande åtgärder på sträckan. 

Vi ska göra åtgärder på följande platser:

  • Brunna
  • Järlåsa
  • Morgongåva
  • Heby
  • Isätra
  • Broddbo

Förberedande arbeten under augusti och september

Under augusti och september planerar vi att göra mättekniska arbeten längs med sträckan Sala–Avesta Krylbo. Det är vår entreprenör Railcare som utför arbetena.

Arbetena kan bullra en del vilket kan påverka dig som bor eller har verksamhet nära järnvägen. Vi hoppas att du kan ha överseende med detta.

Läs mer om arbetet och hur vi ska förbättra Dalabanan.

Bakgrund Dalabanan

Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora och är drygt 26 mil lång elektrifierad järnvägssträcka.

Dalabanan mellan Uppsala och Mora via Sala, Avesta och Borlänge är enkelspårig och har förhållandevis låg standard. Det är låg hastighet vid växlar, kurvor samt plankorsningar som ger begränsningar. Det finns även långa stationssträckor samt att tågmöten tar längre tid då vissa mötesstationer saknar samtidig infart. Även kraftförsörjningen har begränsningar och behöver bytas om hastigheten ska höjas. Järnvägen behöver rustas upp så att restiden blir kortare och för att ge möjlighet till utökad trafik.

Banan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare.

Nyheter

Delprojektet Heby station – planskild passage

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet för delprojektet Heby station – planskild passage. För det projektet tar vi fram en järnvägsplan för att kunna bygga en planskild passage vid stationsområdet.

Vi planerar att börja bygga den planskilda passagen vid Heby station 2024 och att bli klara med den 2027.

Kontakt

Mattias Bergström

Telefon: +46 10-123 16 62