Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, spårbyte Gällivare-Råtsi

Spåret på sträckan Gällivare-Råtsi är slitet och behöver bytas ut.

Vad?

Vi ska byta spår på Malmbanan, sträckan Gällivare-Råtsi. Sträckan är indelad i två etapper.

Varför?

Spåret behöver bytas. När spåret har bytts ut kan högst tillåtna vikten för tågvagnar höjas till 30 ton igen (STAX 30).

Nuläge

Arbete med kabelsänkning och förberedelse inför spårbyte pågår.

Om projektet

I december 2022 sänktes högsta tillåtna axellasten (STAX) på sträckan Gällivare-Råtsi från 30 till 25 ton för att spåret inte uppfyllde kraven för 30 ton. Sänkningen innebar kapacitetssänkningar på ca 20 % för LKAB:s malmtransporter och därför har åtgärder på högsta prioritet för att kunna återställa axellasten till 30 ton. Nu ska spåret på den 45 km långa sträckan bytas. Bytet delas in i två etapper. Etapp 1 är sträckan Gällivare-Harrå och etapp 2  är sträckan Harrå-Råtsi.

Spårbytet innebär att räl, sliper och makadam byts ut med hjälp av spårbyteståg och ballastreningståg. Ballastreningen siktar bort finmaterial och resterande makadam återvinns.

Under produktionen kan störande arbeten pågå under dag, kvällar och nätter i form av materialtransporter och markarbeten.

Innan spåret kan bytas ut måste kablar sänkas längre ner i banvallen.

Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt gods. Sträckan mellan Gällivare och Kiruna passerar vildmark med våtmarker och naturreservat, Kaitums och Lina älvs fjällurskog och går delvis igenom väglöst land.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Projektering spårbyte etapp 1, Gällivare-Harrå 2023

2 Kabelsänkning etapp 1, Gällivare-Harrå 2023

3 Spårbyte etapp 1, Gällivare-Harrå 2024

4 Projektering spårbyte etapp 2, Harrå-Råtsi 2024

5 Kabelsänkning etapp 2, Harrå-Råtsi 2024

6 Spårbyte etapp 2, Harrå-Råtsi 2025

7 Efterjusteringar 2026

Kontakt

Urban Kauma

Telefon: +46 10-123 99 73