Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, spårbyte Gällivare-Råtsi

Spåret på sträckan Gällivare-Råtsi är slitet och behöver bytas ut.

Vad?

Vi ska byta spår på Malmbanan, sträckan Gällivare-Råtsi. Sträckan är indelad i två etapper.

Varför?

Spåret behöver bytas. När spåret har bytts ut kan högst tillåtna vikten för tågvagnar höjas till 30 ton igen (STAX 30).

Nuläge

Nu pågår: Förberedelse inför spårbyte sträckan Gällivare-Harrå samt projektering för sträckan Harrå-Råtsi.

Om projektet

I december 2022 sänktes högsta tillåtna axellasten (STAX) på sträckan Gällivare-Råtsi från 30 till 25 ton för att spåret inte uppfyllde kraven för 30 ton. Sänkningen innebar kapacitetssänkningar på ca 20 % för LKAB:s malmtransporter och därför har åtgärder på högsta prioritet för att kunna återställa axellasten till 30 ton.  Spåret på den ca 89 km långa sträckan, som är uppdelad på två etapper på 42 respektive 47 km, ska bytas. Etapp 1 är sträckan Gällivare-Harrå och etapp 2 är sträckan Harrå-Råtsi.

Spårbytet innebär att räl, sliper och makadam byts ut med hjälp av spårbyteståg och ballastreningståg. Ballastreningen siktar bort finmaterial och resterande makadam återvinns.

Under spårbytet kan störande arbeten pågå under kvällar och nätter.

Innan spåret kan bytas ut måste kablar sänkas längre ner i banvallen, för att undvika skador på kablarna.

Malmbanan är ett viktigt stråk för malmtrafiken, persontrafiken och övrigt gods. Sträckan mellan Gällivare och Kiruna passerar vildmark med våtmarker och naturreservat, Kaitums och Lina älvs fjällurskog och går delvis igenom väglöst land.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Projektering spårbyte etapp 1, Gällivare-Harrå 2023

2 Kabelsänkning etapp 1, Gällivare-Harrå 2023

3 Spårbyte etapp 1, Gällivare-Harrå Juni-september 2024

4 Projektering spårbyte etapp 2, Harrå-Råtsi 2024

5 Kabelsänkning etapp 2, Harrå-Råtsi 2024

6 Spårbyte etapp 2, Harrå-Råtsi 2025

7 Efterjusteringar 2025-2026

Kontakt

Urban Kauma

Telefon: +46 10-123 99 73