Logga in
Logga in

Stockholm Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Fyra nya spår är i drift fram till Spånga. Utbyggnad återstår av fyra spår på sträckan Spånga-Duvbo, vilket omfattar utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna.

Kostnad

25,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå), enligt den Nationella planen för transportinfrastrukturen åren 2022-2033

Om projektet

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Den 20 km långa järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid och det gör att trängsel och förseningar är vanliga. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling och lättare arbetspendling i den växande Mälardalsregionen när alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Utbyggnaden innebär att vi byter ut och bygger ny järnvägsanläggning längs hela sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Vi tar bort allt gammalt och ersätter med nytt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Eftersom allt i anläggningen är nytt får vi en robustare järnväg som är mindre känslig för störningar som kan orsaka tågförseningar.

Vi bygger nya stationer

Vi bygger också nya stationer, gång- och cykelvägar, tågtunnlar och broar. I Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta bygger vi nya, ljusa och trygga stationer med nära anslutning till buss och tunnelbana så att det blir smidigt att resa kollektivt. I Barkarby planerar vi att bygga en ny stationsentré som ska ansluta till den nya tunnelbanan och Veddestabron, som vi också bygger en del av.

Vi bygger nya gång- och cykelvägar

Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Vid stationerna bygger vi också cykelparkeringar för att främja gröna trafikslag. Med fler gång- och cykelvägar skapar vi förutsättningar för dig att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå.

Vi bygger nya tågtunnlar

Genom centrala Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel. I Solna planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 450 meter lång tunnel ovan mark. Genom att bygga ut järnvägen i tunnlar frigörs yta och vi möjliggör kommunernas stadsutveckling.

Vi bygger nya broar

Vi bygger nya broar för dig som åker tåg, kör bil, går och cyklar och för djur som vill ta sig över järnvägen. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar. I Barkarby har vi byggt en del av Veddestabron som går över E18 och järnvägen över till den nya Barkarbystaden.

Tillfälliga spår

Under hela byggtiden har projektet ett krav på sig att tågtrafiken behöver upprätthållas på två spår. För att kunna bygga anläggningen genom Sundbyberg och Solna, behöver den befintliga järnvägsanläggningen i ett första skede flyttas och trafiken rulla på tillfälliga spår. Detta för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna bygga det första tunnelröret genom Sundbyberg och stora delar av tråget och intunnlingen i Solna.

Byggtiden för att flytta spåren till sitt tillfälliga läge bedöms ta cirka två år och de kommer sedan att vara i drift i fyra år. Byggtiden för den permanenta järnvägsanläggningen beräknas till åtta år från det att den tillfälliga järnvägsanläggningen tas i drift och att projektet fått samtliga tillstånd för byggstart på plats.

Det här planerar vi att bygga genom Solna och Sundbyberg

Ibland stänger vi av järnvägen

Du kan resa som vanligt under större delen av tiden som vi arbetar med Mälarbanan. Men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba i direkt anslutning till spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för dig som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt.

Samordning mellan aktörer

När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att du ska påverkas så lite som möjligt. Därför gör vi sammanhängande avstängningar i trafiken, stället för många små som kan upplevas som ännu mer störande. Vi försöker planera in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren.

Vilka sträckor som stängs av hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. SL och SJ informerar om avstängningarna och om den ersättningstrafik som gäller under perioder då tågen inte går.

Tågstopp under 2023

Under 2023 har vi planerat för följande tågstopp: 

  • Påskavstängning vecka 14, den 6 april från klockan 02:00 till den 11 april klockan 04:30.
  • Sommaravstängning veckorna 26-33, den 1 juli - 14 augusti
  • Höstavstängning vecka 44, den 3 - 6 november

Under de här perioderna gör vi arbeten längs spårområdet som i vissa fall kan vara störande. Mer information om exakt vilka arbeten vi gör och var, samt vilken sträcka som stängs av för tågtrafik, kommer längre fram. 

Avstängningar t o m 2028

Med nuvarande planering ser vi att vi behöver stänga av tågtrafiken varje sommar åtminstone fram till år 2028.

Några av de arbeten som behöver genomföras under de kommande åren som ett led i utbyggnaden från två till fyra spår är:

  • Förberedande ledningsomläggningar
  • Montage av spårnära stödkonstruktioner
  • Bergschakt och markförstärkande arbeten
  • Rivningar av befintliga broar vid Huvudstagatan och Frösundaleden
  • Byggnation av ny bro Huvudstagatan
  • Byggnation och inkoppling av tillfälliga spår i Solna och Sundbyberg
  • Byggnation av Norra Entrén i Barkarby med nya plattformar för regionaltåg

 

Nyheter från Mälarbanan

Områdesinformation

Det är ett omfattande arbete att bygga ut Mälarbanan. Vi bygger i tätbebyggda områden och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar omgivningen. Här nedan hittar du information om pågående arbeten i just ditt område.

Upphandlingar och dokument

Ritad sträcka med ortsnamn som vsar Mälarbanans dragning.

En stor del av utbyggnaden är redan klar. Sedan 2019 rullar tågen med ökad kapacitet mellan Spånga och Kallhäll.

Mälarbanans tidslinje

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

2 Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2014

3 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2015

4 Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga 2016

5 Fyra spår i drift på delsträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta 2016

6 Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby 2016

7 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

8 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby 2019

9 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

10 Förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckorna Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo 2020

11 Kompletterande granskning av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga 2021

12 Järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga skickades in för fastställelseprövning 2022

13 Planerad start för bygge av tillfälliga spår genom Solna och Sundbyberg 2023

14 Planerade lagakraftvunna järnvägsplaner för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga 2024

15 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga 2024

16 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

17 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

18 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

19 Planerad öppning av Huvudsta station 2034

Presskontakt

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice