Logga in
Logga in

Stockholm Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Fyra nya spår är i drift fram till Spånga. Utbyggnad återstår av fyra spår på sträckan Spånga - Huvudsta.

Kostnad

25,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå), enligt den Nationella planen för transportinfrastrukturen åren 2022-2033

Om projektet

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Den 20 km långa järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid och det gör att trängsel och förseningar är vanliga. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling och lättare arbetspendling i den växande Mälardalsregionen när alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Utbyggnaden innebär att vi byter ut och bygger ny järnvägsanläggning längs hela sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Vi tar bort allt gammalt och ersätter med nytt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Eftersom allt i anläggningen är nytt får vi en robustare järnväg som är mindre känslig för störningar som kan orsaka tågförseningar.

Vi bygger nya stationer

Vi bygger också nya stationer, gång- och cykelvägar, tågtunnlar och broar. I Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta planerar vi att bygga nya, ljusa och trygga stationer med nära anslutning till buss och tunnelbana så att det blir smidigt att resa kollektivt. I Barkarby bygger vi en ny stationsentré som ska ansluta till den nya tunnelbanan och den nya Veddestabron.

Vi bygger nya gång- och cykelvägar

Vi bygger nya gång- och cykelvägar längs järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Vid stationerna bygger vi också cykelparkeringar för att främja gröna trafikslag. Med fler gång- och cykelvägar skapar vi förutsättningar för dig att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå.

Vi bygger nya tågtunnlar

Genom centrala Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 1,4 kilometer lång tunnel. I Solna planerar vi att bygga ut järnvägen i en cirka 450 meter lång tunnel ovan mark. Genom att bygga ut järnvägen i tunnlar frigörs yta och vi möjliggör kommunernas stadsutveckling.

Vi bygger nya broar

Vi bygger nya broar för dig som åker tåg, kör bil, går och cyklar och för djur som vill ta sig över järnvägen. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar. I Barkarby har vi byggt en del av Veddestabron som går över E18 och järnvägen över till den nya Barkarbystaden.

Ibland stänger vi av järnvägen

Du kan resa som vanligt under större delen av tiden som vi arbetar med Mälarbanan. Men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen i flera dagar eller veckor i sträck för att kunna jobba i direkt anslutning till spåret. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för dig som reser. Under en längre avstängning kan vi också arbeta mycket effektivt.

Samordning mellan aktörer

När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att du ska påverkas så lite som möjligt. Därför gör vi sammanhängande avstängningar i trafiken, stället för många små som kan upplevas som ännu mer störande. Vi försöker planera in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren.

Vilka sträckor som stängs av hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. SL och SJ informerar om avstängningarna och om den ersättningstrafik som gäller under perioder då tågen inte går.

Tågstopp under 2023

Kommande tågstopp under 2023: 

  • Höstavstängning vecka 44, från fredag den 3 november klockan 22.30 till måndag den 6 november klockan 04.30. Det innebär att tågtrafiken ställs in på delar av Mälarbanan.  

Under de här perioderna gör vi arbeten längs spårområdet som i vissa fall kan vara störande. SL och SJ sätter in ersättningstrafik under tågstoppen. För ytterligare information om din resa, se plattformsinformation, SL:s webb, reseplaneraren och SL-appen, samt SJ:s webbplats. 

Nyheter från Mälarbanan

Områdesinformation

Det är ett omfattande arbete att bygga ut Mälarbanan. Vi bygger i tätbebyggda områden och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar omgivningen. Här nedan hittar du information om pågående arbeten i just ditt område.

Upphandlingar och dokument

Ritad sträcka med ortsnamn som vsar Mälarbanans dragning.

En stor del av utbyggnaden är redan klar. Sedan 2019 rullar tågen med ökad kapacitet mellan Spånga och Kallhäll.

Mälarbanans tidslinje

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2010

2 Granskning av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2011

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll. Samråd av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2012

4 Granskning av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Samråd av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2013

5 Lagakraftvunnen järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2014

6 Samråd av järnvägsplan Duvbo-Spånga. Granskning av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2015

7 Fyra spår i drift på delsträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta. Granskning av järnvägsplan Duvbo-Spånga. 2016

8 Lagakraftvunnen järnvägsplan Spånga-Barkarby. Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby. Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

9 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

10 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. Förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2020

11 Kompletterande granskning av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2021

12 Järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga skickas in för fastställelseprövning. 2022

13 Komplettering av järnvägsplanerna för Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. 2023

Presskontakt

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice