Logga in
Logga in

Stockholm Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår från Barkarby till Spånga och Kallhäll. Vi har även varit med och byggt den nya Veddestabron. Vi bygger nu en ny stationsbyggnad med nya regionaltågsplattformar.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Barkarby möjliggör vi en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer genom bygget av Veddestabron och den nya norra stationsentrén med nya plattformar för regionaltåg.

Om projektet

Barkarby håller på att förvandlas till en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Här görs unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken.​

Under hösten 2022 fortsätter vi arbetet med den nya stationsbyggnaden och de nya plattformarna för regionaltåg. Vi förbereder för en ny stationsentré på den norra delen av Barkarby station, den så kallade Norra entrén, samt nya plattformar för regionaltåg. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar, så när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station. Allting ska vara klart år 2026. 

Veddestabron öppen för trafik

Den 21 juni nådde den nya knutpunkten i Barkarby en ny milstolpe när Veddestabron, som Trafikverket varit med och byggt, öppnade för trafik. 

Veddestabron är en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron. Bron sträcker sig från Barkarbyfältet och över E18 och järnvägen (Mälarbanan), mellan Barkarby pendeltågsstations norra ände till Veddestavägen. Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan och ingår i Trafikverkets medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Med den nya Veddestabron, tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra bidrar Trafikverket till förbättringar i kollektivtrafiken och underlättar resandet och bytet mellan trafikslag.​

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Barkarby

Tidslinje, Barkarby-Kallhäll och Spånga-Barkarby

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

2 Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby 2016

3 Nya Barkarby station invigs 2016

4 Fyra spår är i drift på delsträckan Spånga-Barkarby 2019

5 De nya gång- och cykelvägarna mellan Kallhäll, Barkarby och Spånga är klara 2019

6 Byggstart för Veddestabron 2019

7 Vi är klara med våra byggdelar av Veddestabron 2021

8 Veddestabron invigs 2022

9 Byggstart av ny stationsbyggnad, Norra entrén samt nya plattformar 2022

10 Nya stationsbyggnaden och plattformar beräknas vara klara 2026

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice