Logga in
Logga in

Stockholm Barkarby

År 2026 ska nya plattformar för regional- och fjärrtåg stå klara i Barkarby som en del i den nya knutpunkten för kollektivtrafik. Arbetet med plattformarna pågår, liksom med den nya stationsentrén.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Barkarby möjliggör vi en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer genom bygget av Veddestabron och den nya norra stationsentrén med nya plattformar för regionaltåg.

Om projektet

Barkarby håller på att förvandlas till en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Tack vare de unika satsningar som Trafikverket i samverkan med Region Stockholm och Järfälla kommun gör i det här området med bygga ut kollektivtrafiken möjliggör vi att Barkarby blir den viktiga knutpunkten i regionen.

Med den nya Veddestabron, som invigdes i juni 2022 och som Trafikverket varit med och byggt, och med tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra, bidrar vi till förbättringar i kollektivtrafiken och underlättar det hållbara resandet och bytet mellan trafikslag.​

Pågående arbeten

2026 ska nya plattformar för regional- och fjärrtåg stå klara i Barkarby som en del i den nya knutpunkten för kollektivtrafik.

Vi arbetar vidare med plattformarna och förutom dessa arbeten bygger vi den nya stationsentrén på den norra delen av Barkarby station. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar, så när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Vi bygger även en stor och ljus vänthall som ansluter till entréerna från nya bussterminalen samt rulltrappor ned mot tunnelbana samt upp mot tåg.

Under 2024 fortsätter vi arbetet. Med en cirka 50 meter hög kran på plats kan vi bygga den nya stationsentrén och de nya regionaltågplattformarna. Kranen, som vi monterat vid den nya stationsentrén, har en lyftkapacitet på sex ton, en lyftvidd på 80 meter och kan sträcka sig över till andra sidan järnvägen.

Kranen är en av få som finns i Sverige med den här typen av lyftkapacitet. Med hjälp av den har vi under 2023 bland annat att kunnat resa stommarna till det som ska bli den nya stationsentrén. 

Därefter fortsätter vi med stommar, tak och invändiga arbeten. Under 2024 gör vi stomkompletteringar och börjar med installationsarbeten som även fortsätter under 2025. År 2026 ska de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg stå klara. 

Arbeten under sommarens järnvägsavstängning

Under perioden lördag 29 juni till måndag 12 augusti är järnvägen avstängd på delar av Mälarbanan. När järnvägen är avstängd har vi möjlighet att göra arbeten längs spårområdet som vi inte kan göra när tåget går, bland annat i Barkarby. 

I Barkarby kommer vi arbeta med att montera panel på den nya stationsentrén. Det är panelen på den del av fasaden som ligger närmas spåren som ska monteras. Vi fortsätter även våra arbeten med de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg och kommer bland annat göra installationsarbeten och montera skärmtak och plattformarnas kanter. 

Samverkan med andra aktörer

Trafikverket samarbetar med flera aktörer i arbetet med den nya knutpunkten. Här ser du vad varje aktör är med och bygger: 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Barkarby

Bilder från våra arbeten i Barkarby

Vi dokumenterar det vi bygger i Barkarby. Under Bilder 2023 och 2024 i vårt galleri ser du hur den nya stationsentrén och de nya plattformarna växer fram. Visionsbilderna visar hur det kommer att bli när allt är klart.

Tidslinje, Barkarby-Kallhäll och Spånga-Barkarby

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2010

2 Granskning av järnvägsplan Barkarby-Kallhäll. 2011

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Barkarby-Kallhäll.Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll. 2012

4 Samråd av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2013

5 Granskning av järnvägsplan Spånga-Barkarby. 2015

6 Nya Barkarby station invigs. 2016

7 Lagakraftvunnen järnvägsplan Spånga-Barkarby.Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby. 2017

8 Fyra spår i drift på delsträckan Spånga-Barkarby. 2019

9 De nya gång- och cykelvägarna mellan Kallhäll, Barkarby och Spånga är klara. 2019

10 Byggstart av Veddestabron. 2019

11 Vi är klara med våra byggdelar av Veddestabron. 2021

12 Invigning av Veddestabron. 2022

13 Byggstart av den nya stationsbyggnaden Norra entrén samt nya plattformar för regional- och fjärrtåg. 2022

14 Norra entrén och den nya plattformarna beräknas vara klara. 2026

Följ Mälarbanan i olika kanaler

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice