Logga in
Logga in

Stockholm Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår från Barkarby till Spånga och Kallhäll. Vi har även varit med och byggt den nya Veddestabron. Vi bygger nu en ny stationsbyggnad med nya regionaltågsplattformar.

Vad?

Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät. Den 20 km långa järnvägssträckan är en av landets mest trafikerade. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare.

Nuläge

I Barkarby möjliggör vi en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer genom bygget av Veddestabron och den nya norra stationsentrén med nya plattformar för regionaltåg.

Om projektet

Barkarby station byggs ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. En ny stadsmiljö växer samtidigt fram intill knutpunkten med kontor, bostäder, handel, service och lokaler för idrott, hälsa och kultur.

Veddestabron

Där den nya knutpunkten för kollektivtrafik byggs, utgör Veddestabron en direkt anslutning till tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Trafikverket har byggt klart delar av Veddestabron åt Järfälla kommun. Bron blir klar för trafik sommaren 2022 och blir en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron. Den sträcker sig från Barkarbyfältet och över E18 och järnvägen (Mälarbanan), mellan Barkarby pendeltågsstations norra ände till Veddestavägen. Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan och ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Veddestabron öppnar för trafik

Den 21 juni når den nya knutpunkten i Barkarby en ny milstolpe när Veddestabron, som Trafikverket varit med och byggt, öppnar för trafik. 

Och söndagen den 19 juni bjuder Järfälla kommun in alla till en invigningsfest.  Invigningsceremonin med tillhörande festligheter är till för hela familjen. Där deltar Trafikverket tillsammans med Järfälla kommun och andra aktörer.

Mer information om programmet för den 19 juni kommer du att kunna läsa om under maj månad, på Järfällas webb (se länk nedan) samt här på vår webb, när alla detaljer är spikade.

Järfällas webb, jarfalla.se (länk)


Norra entrén

Vi förbereder för en ny stationsentré på den norra delen av Barkarby station och nya plattformar för regionaltåg, klart tidigast år 2025. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar; när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Barkarby

Tidslinje, Barkarby-Kallhäll och Spånga-Barkarby

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

Nya Barkarby station invigs också 2016.

De nya gång- och cykelvägarna mellan Kallhäll, Barkarby och Spånga är också klara 2019.

Byggstart för Veddestabron 2019.

4 Vi är klara med våra delar av Veddestabron. 2021

Byggstart 2022 av Norra entrén/nya stationsbyggnaden samt nya plattformar.

6 Norra entrén/stationsbyggnaden och plattformar beräknas klara. 2026

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice