Logga in
Logga in

Stockholm Tomteboda

I Tomteboda är två nya järnvägsbroar färdiga och i trafik sedan 2016. Nu planerar vi att bygga ett nytt anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

Vi inväntar lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo.

Om projektet

De nya järnvägsbroarna är placerade på varsin sida om de två tidigare broarna. På de nya broarna och spåren kör regional- och fjärrtåg från och till Stockholm central. Pendeltågen trafikerar spåren på de två gamla broarna som är kopplade med Citybanan.

Ny sträckning för Hedvigdalsvägen

Hedvigdalsvägen har fått en ny sträckning med en ny anslutning till Sundbybergsvägen. Parkeringsplatserna vid Solna Access/Vasakronan har byggts om och fått bättre belysning.

Ny gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg har byggts från Solnavägen med anslutning till den befintliga gång- och cykelbron som leder mot kontors- och bostadsområdet Ingenting.

Nytt anslutningsspår för godstrafik

Med det nya anslutningsspåret för godstrafik på sträckan Huvudsta-Tomteboda bangård behöver godstågen inte korsa de övriga spåren och påverka övrig tågtrafik.

Nyheter för Tomteboda

Tidslinje för delsträckan Tomteboda-Huvudsta

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2012

2 Granskning av järnvägsplan Tombeboda-Huvudsta. 2013

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2014

4 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2016

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice