Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägen genom Sundbyberg med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå), samt en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

 

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen och ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Utställningslokal vid Sundbybergs torg

Tisdag den 20 september kl.12.30 slår vi upp dörrarna till Titt-in, vår och Sundbybergs stads utställningslokal, på Sundbybergs torg!

Här presenterar vi vårt arbete med utbyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda-Kallhäll. Du kan på plats se hur en spont ser ut, testa att sitta i en vattenledning och lära dig mer om hur det går till när järnvägen byggs ut.

Sundbybergs stad presenterar planerna för framtidens Sundbyberg och en modell visar hur Sundbybergs nya stadskärna kommer se ut när utbyggnaden av järnvägen genom tunnel är färdig.

Förberedande arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området.

Våra arbeten i Sundbyberg

Järnvägsgatan, Esplanaden – Fredsgatan

Under september ska vi göra ledningsomläggningar i korsningen Järnvägsgatan - Fredsgatan. När ledningsomläggningarna är klara börjar vi med spontarbeten på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Fredsgatan. Den sponten kommer att placeras närmare fastigheterna. Arbetet börjar vid Fredsgatan och vi arbetar oss mot Esplanaden. 

Samtidigt som vi spontar kommer vi även att göra pålningsarbeten och gjuta påldäck, det vill säga olika typer av grundläggningsarbeten. När vi gör pålningsarbeten kan vi behöva spränga bort en del berg. Eventuella sprängningar kommer att vara små, då vi är nära husfasad och järnväg. När vi arbetar nära fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer. 

Vi kommer att arbeta etappvis och vi beräknar vara klara till våren 2024.

Järnvägsgatan, Esplanaden – Ekensbergsbron

Under hösten börjar vi flytta på ledningar som finns i marken på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Ekensbergsbron. Under vintern 2022/2023 planerar vi att börja med spontningsarbeten på sträckan.

Sturegatan

Med planerad start den 12 september ska vi göra markarbeten i korsningen Esplanaden - Sturegatan. Efter dessa arbeten kommer vi att fortsätta med andra markarbeten på Sturegatan. Dessa arbeten beräknas vara klara under början av 2023.

Esplanaden (utanför Signalfabriken)

Vi planerar att börja med ledningsomläggningar på Esplanaden mellan Bangatan och Vasagatan under september. Arbetena kommer att ske på sidan mot Fabriksparken. 

Stationsgatan

Vi arbetar med markarbeten på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan.

Vi har placerat ett torn på Stationsgatans nedre del. Tornet är en del av den ledningsbrygga som vi lyfte på plats i mitten av juli under tågstoppet. Just nu arbetar vi på platsen med olika typer av arbeten kopplat till bryggan.

Nattarbete på Stationsgatan

Från den 3 oktober till den 6 oktober kommer vi att arbeta natt på Stationsgatan. Vi ska göra ledningsarbeten och andra markarbeten.

Vi planerar att arbeta följande nätter:

Måndag natt 3/10 22.00 - 05.00
Tisdag natt 4/10 22.00 - 05.00
Onsdag natt 5/10 22.00 - 05.00

Sundbybergs torg

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Sundbybergs torg. Vi har placerat ett torn bredvid den befintliga passagen under järnvägen. Tornet är en del av den ledningsbrygga som vi lyfte på plats i juli under tågstoppet. Arbetet på torget planeras att tillfälligt avslutas under november för att sedan återupptas under våren 2023.

Omledning av gångtrafik via Signalfabriken

Från den 29 augusti och fyra veckor framåt kommer vi att leda om gångtrafiken från Sundbybergs torg genom Signalfabriken. Vi ska göra arbeten mellan Sundbybergs torg och Signalfabriken, vilket påverkar gångvägen. Följ skyltning på plats.

Den tidigare kiosken på Sundbybergs torg

Vi planerar att riva den bruna kiosken på torget. Vi planerar just nu för att påbörja arbetet med rivningen under oktober. Arbetet med rivningen kommer att ta cirka tre veckor. 

Annedal (Sundbybergssidan)

Vi har rivit en avvecklad byggnad (f.d. Solna Bilteknik, Ängen 1) belägen vid Bällstaån, nära Annedal. Nu fortsätter vi med andra arbeten på platsen.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvusta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

3 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo 2020

4 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo 2021

5 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2023

6 Planerad byggstart för tillfälliga spår genom Sundbyberg 2023

7 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvusta-Duvbo 2023

8 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

9 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

10 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice