Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägen genom Sundbyberg med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå), samt en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom att lägga ner järnvägen i tunnel ges Sundbybergs stad en möjlighet att "läka ihop" och utveckla centrum. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området. Nedan presenterar vi vilka arbeten som pågår, gata för gata.

Pågående och kommande arbeten

Vi har färdigställt flera pågående arbeten, bland annat de förberedande arbetena med ledningsomläggningar. Arbetena på Sundbybergs torg, Esplanaden och korsningen Stationsgatan/Sturegatan är nu slutbesiktigade, vilket betyder att byggdelarna är klara. 

På Stationsgatan pågår återställningsarbeten, bland annat lägger vi nya plattor och smågatsten. Vi planerar att arbetena ska vara klara i september 2023.

Återställningsarbeten på Järnvägsgatan 

På Järnvägsgatan 42 - 58, mellan Esplanaden och Fredsgatan, började vi med återställningsarbeten tisdag den 5 september. Vi kommer att gräva upp och sätta ny kantsten samt lägga nya betongplattor på gångabanan in mot fasaden på fastigheterna. Vi kommer att arbeta i etapper och startar från Fredsgatan och arbetar vidare mot Esplanaden.

Entréerna kommer alltid att vara tillgängliga under arbetena, vägen kommer att vara öppen för biltrafik och det kommer att finnas parkeringsmöjligheter. Våra ordinarie arbetstider är vardagar mellan klockan 07:00 – 19:00. Men ibland behöver vi planera in arbetena andra tider på dygnet. Vi planerar att arbetena pågår fram till slutet av december 2023. Därefter kommer vi att fortsätta med återställningsarbeten för körbanan. 

Återställningsarbeten på Sturegatan

Under vecka 44 kommer vi att göra arbeten på Sturegatan, mellan Esplanaden och Brunnsgatan, för att förbättra ytskikten på körbanan. Arbetet kommer att pågå mellan klockan 22.00 - 05.00 från onsdag den 1 november till fredag den 3 november. Vi kommer att fräsa och lägga ny asfalt, sänka en brunn samt sätta om smågatsten.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar mellan klockan 07:00 – 19:00. Men ibland behöver vi planera in arbetena andra tider på dygnet. Arbetet utförs nattetid för att minska ner arbetstiden och för att inte störa busstrafiken eller verksamheterna under dagtid.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvudsta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo. 2020

3 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo. 2021

4 Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo skickas in för fastställelseprövning. 2022

5 Komplettering av järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice