Logga in
Logga in

Arbeten på tågstationer och bangårdar

Vi rustar järnvägsstationer så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att tillgängligheten för resenärerna ökar, till exempel genom bättre belysning.

Våra stationsmiljöer kan vara fyllda av små och stora hinder. Bristande skyltning, avsaknad av ledstråk, dåliga säkerhetszoner, avsaknad av sittplatser, dålig belysning och trappor blir hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället. Vår lagstiftning säger att offentliga platser ska vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt. Riksdagens och regeringens mål är att all kollektivtrafik ska anpassas för personer med funktionsnedsättning.

Det gör vi för att stationsmiljön ska fungera bättre för fler 

Det är lite olika från station till station vilka åtgärder som behövs för att förbättra stationsmiljön. Exempel på sådana åtgärder är

  • ledstråk till/från/på plattformarna
  • avspärrning vid plattformens ände
  • bättre belysning (både allmän belysning och belysning på skyltar)
  • nya bänkar, soffor och lutningsbrädor (bänkar att luta sig mot)
  • lämplig lutning på ramper
  • komplettering av väderskydd
  • ombyggnad av hissar
  • tydligt uppmärkt säkerhetszon på plattformarna (den del av plattformen som är närmast spåret).

Det finns ibland flera ägare i en stationsmiljö, och stationerna kan se olika ut beroende på län. Trafikverket råder över flera delar av stationer och framförallt plattformar, säkerhetszoner, bänkar, stråk och plattformsförbindelser.

Här rustar vi järnvägsstationer

Så arbetar vi med arkitektur och stationsutformning