Logga in
Logga in

Rastplatser

Ta en paus under resan! Runt om i landet finns cirka 270 rastplatser. Här kan du se var våra rastplatser finns och vilken service vi erbjuder.

Planera din resa så att du kan besöka någon av landets vackra rastplatser och ta en paus under resan.

Våra rastplatser har olika standard och utrustning. Men alla är tillgänglighetsanpassade, så att du som har funktionsnedsättning ska kunna använda dem. Alla rastplatser som är utmärkta på vår rastplatskarta har toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor. 

Se våra rastplatser på trafikinformationskartan

Våra rastplatser är till för trafikanter som stannar en stund för att koppla av, inte för långtidsuppställda husbilar och husvagnar, läs mer längre ner på sidan.

Stoppa spridningen av afrikansk svinpest

Hjälp till att stoppa spridningen av den farliga virussjukdomen afrikansk svinpest. Du som är ute på vägarna kan bidra genom att alltid kasta dina matrester i soptunnan.

Så sköts och städas rastplatserna

Det är Trafikverkets driftentreprenör i området som ansvarar för tillsyn, skötsel och städning av rastplatserna.

Städning och tillsyn

Under perioden 1 juni–31 augusti utförs tillsyn, städning och skötsel av rastplats och toaletter två gånger per dygn, en gång mellan klockan 6 och 10 på morgonen och en gång mellan klockan 15 och 20. Under övriga året görs detta en gång per dygn. På rastplatsbyggnaden finns en skylt där entreprenören antecknar senaste tidpunkt för städning.

Gräsklippning

Hur ofta gräsmattorna på rastplatsen klipps regleras i kontraktet med driftentreprenören. En grundregel säger att gräsmattor och planteringar ska vara välansade och skötta. Gräset får inte vara högre än 10 centimeter. Plattsatta ytor ska rensas från ogräs minst en gång per år under perioden 1 juni–30 september.

Informationstavlor

Det är Trafikverket som ansvarar för rastplatsens informationstavlor. De ska vara tillgängliga året runt, även för den som har funktionsnedsättning. På en del rastplatser har kommunen fått tillstånd att sätta upp kartor och information om besöksmål i närheten.

Kontakt

På varje rastplats finns information om var du kan ringa för att lämna synpunkter på rastplatsens underhåll och utrustning.

Stanna max ett dygn på rastplats

Våra rastplatser är till för att ge alla trafikanter möjlighet att ta rast och vila. När rastplatserna används på annat sätt riskeras trafiksäkerheten. 

Rastplatser är till för tillfällig rast och vila

Rastplatserna är till för att trafikanter ska kunna få rast och vila. Det finns även regler om vilotider för yrkestrafiken. Alla har rätt att vara på våra rastplatser på samma villkor, men ingen har rätt att stanna där en längre tid.

Det har förekommit problem med fulla rastplatser, depåverksamhet på rastplatser med mera. När en rastplats används på annat sätt än avsett kan det riskera trafiksäkerheten, och vi kan då bli tvungna att stänga den.

Frågor och svar om rastplatser

Våra rastplatser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, inte för övernattning. På rastplatser och skyltade P-platser är det dock i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar.

Så länge det inte förstör och inkräktar på andras behov av rast och sker inom ramen för tidsbegränsningen 24 timmar så går det bra.

På vägkartan kan du se vilka rastplatser som har latrintömning. De anläggningar som finns är bara avsedda för lösa latriner. På större campingplatser och på en del bensinmackar går det att tömma fasta latriner.

Nej, gråvatten kan du inte tömma alls, det får inte tömmas i dagvattenbrunnar eller blandas med latrintömning.

På vissa rastplatser finns anslagstavlor där det är tillåtet att affischera. Om det inte finns några anslagstavlor är det förbjudet att affischera.