Logga in
Logga in

Vem gör vad av myndigheterna?

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom området transporter och med körkortsfrågor. Här kan du läsa mer om vem som gör vad av myndigheterna.

Myndigheter inom transportsektorn

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom området transporter och med körkortsfrågor, där Trafikverket är en av dessa. Vi arbetar tillsammans med Trafikanalys, Transportstyrelsen, LFV och Sjöfartsverket för att underlätta vardagen för dig som reser eller transporterar till sjöss, på väg, med flyg eller järnväg.

Vem av myndigheterna gör vad?

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxilegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket arbetar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Trafikanalys

Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten och sköter trängselskatt och fordonskatt.

Luftfartsverket (LFV)

LFV bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

VTI är ett oberoende forskningsinstitut vars uppgift är att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning och utredning kring infrastruktur, trafik och transporter.

Körkortsfrågor

Trafikverket och Transportstyrelsen delar på ansvaret för körkort och förarprov. Trafikverket Förarprov ansvarar för kunskaps- och körprov för körkort, taxiförarlegitimation, kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.

Hos Transportstyrelsen ansöker du om körkortstillstånd och handledarbevis. Transportstyrelsen utformar regler, kontrollerar hur reglerna efterlevs och är den myndighet som ger tillstånd (körkort och certifikat).

Det finns flera myndigheter som arbetar med trafik och transporter. Två av dem är Trafikverket och Trafikanalys. 

De andra myndigheterna som arbetar med trafik och transporter är Transportstyrelsen, LFV och Sjöfartsverket.

Tillsammans ska alla myndigheterna göra det lättare för dig som reser eller transporterar saker på vägar, på järnvägar, på sjön eller i luften.

Det här gör myndigheterna:

  • Trafikverket planerar för trafiken under lång tid framåt. Det gäller trafiken på vägar, på järnvägar, på sjön och i luften. Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar.
  • Hos Trafikverket gör du prov när du ska ta körkort eller vill ha taxiförarlegitimation. Det gäller också för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.
  • Trafikanalys tar fram statistik och undersöker vad som händer med trafiken och transporterna.
  •  Transportstyrelsen tar fram regler och kontrollerar hur människor följer reglerna. De ger tillstånd, till exempel för att köra bil eller flyga. De håller reda på vem som äger ett fordon. De har hand om trängselskatt och fordonsskatt.
  • LFV leder trafiken med flygplan.
  • Sjöfartsverket sköter frågor om säkerhet och trafik med fartyg.