Logga in
Logga in

Vår organisation

Trafikverket delas in i sex centrala funktioner, sex verksamhetsområden och fyra resultatenheter. Hos oss finns också en internrevision.

Organisationsskiss

Skissen visar Trafikverkets olika delar, samma som beskrivs i texten längre ner på sidan. I skissen finns dessutom styrelse, internrevision, generaldirektör, överdirektör, generaldirektörens kansli och säkerhetsfunktion.

Centrala funktioner

Sju funktioner arbetar centralt med ett övergripande ansvar för sitt område i hela Trafikverket. 

  • Ekonomi och styrning
  • Strategisk utveckling
  • HR
  • Kommunikation
  • Inköp och logistik
  • Juridik och planprövning
  • Säkerhet.

Särskilt beslutande organ enligt Trafikverkets instruktion:

  • Delegationen för sjöfartsstöd är ett särskilt och självständigt beslutsorgan som prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.

Verksamhetsområden

Planering

Planerar för statliga infrastruktur för väg och järnväg och långsiktigt även för sjöfart och luftfart. Planering är Trafikverkets kontaktyta för medborgare, näringsliv, samarbetspartner och avtalskunder.

Trafik

Övervakar och leder trafiken på vägar och järnvägar. Levererar trafikslagsövergripande trafikinformation så att systemet används säkert och effektivt.

Underhåll

Förvaltar, underhåller och utvecklar väg- och järnvägsnätet och dess tekniska system.

Investering

Ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av huvuddelen av Trafikverkets större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar. Driver de projekt som har en budget på upp till 1 miljard kronor.

Stora projekt

Ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av Trafikverkets allra största nyinvesteringar. Driver de projekt som har en budget på mer än 1 miljard kronor.

Informations- och kommunikationsteknik

Ansvarar för Trafikverkets it-infrastruktur och teknisk förvaltning av it-lösningar.

Resultatenheter

Resultatenheterna driver utpekade delar av verksamheten på affärsmässiga villkor. Enheterna är:

Färjerederiet

Bedriver kollektivtrafik till sjöss i hela landet.
Organisation Trafikverket Färjerederiet

Förarprov

Ansvarar för genomförande av kunskapsprov och körprov för alla körkortsbehörigheter och inom yrkestrafikområdet.

Fordonsresurser

Resultatenheten förvaltar Trafikverkets fordon och beredskapsresurser. Enheten hyr ut lok och vagnar, främst för nattågstrafiken i Norrland och har ett eget trafiktillstånd.
Fordonsresursers organisation

Trafikverksskolan

Har utbildningar inom väg och järnväg för alla nivåer – exempelvis vägprojektering, elteknik på järnväg, trafiksäkerhet, signalteknik, spårsvets eller banteknik.
Trafikverksskolan - Vilka är vi?