Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Årets arbete som påverkade biltrafiken avslutades sista helgen i augusti 2020. Den östra gång-och cykelbanan var fortsatt stängd men kan nu öppnas i mitten av vecka 41. Nästa års arbete beräknas starta i april 2021, åter med dubbelriktad gc-bana.

På grund av att vissa arbeten kunnat forceras kan den östra gång- och cykelbanan hållas öppen fram till nästa etapp. Vi tackar alla bil-, gång- och cykeltrafikanter som anpassat fart och avstånd och visat hänsyn till sina medtrafikanter!

Belysning

Belysning på brons delar mellan land och betongpelarna saknas, både på gång- och cykelbanor och körbanorna. Den tidigare temporära belysningslösningen klarade inte av de specifika påfrestningar som finns på bron och fick monteras ner för allas säkerhet. 
En ny trafiksäker belysning som klarar förutsättningarna på platsen har tyvärr visat sig svår att få fram.
Vi arbetar med att få till en så trafiksäker belysningslösning som möjligt över vintern.

 

Nedanstående texter gäller vid nästa års arbete, då de eventuellt uppdateras:


Arbete dygnet runt

För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering samt utrymme för ställningsförankring. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren, på den östra sidan. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Den östra gc-banan kommer hållas stäng fram till 2021 för att projektet ska kunna optimera starten av den sista och mest komplexa etappen 2021. Den fortsatta stängningen är nödvändig, för materialhantering och för att ställningen tar utrymme i anspråk. Att demontera ställningen tar över två månader och lika lång tid tar det att montera den igen inför nästa års etapp.

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar, taxi och servicefordon. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält som väver ihop med bilkörfältet innan bron. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för bussar, taxi och färdtjänst..

Söder- västerledens två körfält vävs ihop till ett. Högsboledens busskörfält vävs senare in i bilkörfältet innan bron. Inga vävningar sker alltså på bron.

Beroende på trafikmängder finns det risk för köer mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu