Logga in
Logga in

Begäran om utlämnande av allmän handling

Du har rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar, det är en central del av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen. Via e-tjänsten kan du begära ut allmäna handlingar.