Logga in
Logga in

Bidrag för enskild väg

Här kan du som väghållare skicka in och hantera ansökningar om årligt, statligt driftbidrag för enskild väg.

På denna sida kan du som vill ansöka om bidrag för egen väg läsa mer om vilka förutsättningar som krävs, hur ansökan ska utformas samt gällande procentsatser för driftbidrag.

Bidrag för enskilda vägar

Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, Investeringsbidrag till byggande av ny enskild väg (alternativt standardhöjning på befintlig väg), samt driftbidrag för färjeled.

Det är viktigt att ni sätter er in i vilka de grundläggande förutsättningarna är innan ni skickar in er bidragsansökan. Det är viktigt av fler skäl bland annat för att kunna fastställa rätt bidragsnivå. Du kan läsa en mer utförlig beskrivning om de olika bidragstyperna, ansökningsprocessen, bidragsnivåer samt vilka kriterier som gäller för de olika bidragen på vår sida om Enskilda vägar.

E-tjänster för enskild väg