Logga in
Logga in

Hämta öppen data från Trafikverket

På Trafikverket finns tre olika plattformar där du kan hämta data: API, Datex II och Lastkajen. Här finns information om dessa och hur du gör för att hämta data.

API – trafikinformation väg och järnväg i realtid

API (Application Programming Interface), en tjänst för öppna data för trafikinformation väg och järnväg i realtid som både företag och du som privatperson kan använda. Här hittar du teknisk information som hjälper dig att komma igång.

Datautbytesportalen

Datautbytesportalen är en portal för dig som vill hämta data från Trafikverket. Målet med denna är att förenkla för dig att hitta, förstå och använda vårat data.

För att du snabbt ska komma igång med att hämta data och bygga egna tjänster rekommenderar vi att du läser den information om API:t som vi har tagit fram. Där finns bland annat handledning, exempelkod och ett antal exempel på vanliga användningsfall.

Datex II – trafikinformation väg i realtid

Datex II är en europeisk standard som används för att leverera trafikinformation från Trafikverket till olika externa tjänsteleverantörer. Här hittar du teknisk information som hjälper dig att komma igång.

Informationen som Trafikverket levererar skickas som meddelanden, och formatet är Datex II. Meddelandena är baserade på ett XML-schema. Det finns olika scheman beroende på vilken typ av data vi sänder. När användaren tar emot informationen valideras meddelandena mot dessa scheman.

I Datex II använder vi tekniken Web services för att leverera trafikinformation. Web services rekommenderas därför att den ger större flexibilitet mellan olika plattformar och möjlighet till bättre felhantering.

I Sverige används både så kallade push- och pull-tjänster för att ta emot trafikinformation. Med pull hämtar du informationen när du själv vill, och med push skickar vi all information till dig så fort den kommit in i systemet.

Säkerhetsrelaterade meddelanden Datex II

Ett antal meddelanden i Datex II-tjänsterna, både push och pull, kommer att flaggas om de är säkerhetsrelaterade eller inte. Detta är enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 för uppgifter och förfaranden för tillhandahållande av trafikinformation.

En delmängd av Datex II-element, som ska användas för att uppfylla kraven i den delegerade förordningen, återfinns i dokumentet "Safety related message sets - Selection of DATEX II Codes, TPEG2-TEC-Causes and TMC-Events for EC high level Categories" från ITS-direktivets arbetsgrupp.

För att flagga meddelanden som är säkerhetsrelaterade används en utökning för detta, som finns i version 2.3 av DATEX II.

Kom igång med Datex II

För att komma igång med Datex II rekommenderar vi dig att läsa dokumentet Datex II Specification. Där finns exempel, dokumentation, dataordlista och XML-schema att ladda ner. Vi har även utvecklat kodexempel som är enkla att införa.

Genom att använda vår testsida kan du verifiera att vi kan leverera trafikinformation. Du kan använda webbgränssnittet för att ställa en fråga och se svaret som frågan resulterar i. Vi ger dig en lista över de vanligaste felmeddelandena och lösningarna, för att hjälpa dig att få en fungerande konfiguration.

Registrera dig

  • Registrera dig genom att fylla i nödvändiga uppgifter på ansökningssidan. Du blir då registrerad som kund hos Trafikverket. Vi kommer att följa upp och registrera ärenden och frågor som du skickar.
  • Acceptera den licens som är knuten till dessa data.
  • När registreringen är klar kommer du få ett e-post med uppgifter om hur du kommer igång och kan börja använda dessa data.

Datautbytesportalen

Datautbytesportalen är ny plattform för att hämta data från Trafikverket. Där kan du finna dokumentation, testbänk, datamodell. Vi kommer att stänga ner våra gamla tjänster i version 2.3 och 3.0 allt eftersom vi flyttar över tjänsterna till Datautbytesportalen.

Lastkajen – Sveriges väg- och järnvägsdata

Lastkajen är ett system där både företag och privatpersoner kan hämta Sveriges väg- (NVDB) samt järnvägsdata. Här hittar du information om hur du kommer igång.

Information om våra dataprodukter finns på sidan Läs om våra data, se länk nedan.
Läs om våra data

Hämta färdiga datapaket eller gör en egen beställning

Från Lastkajen finns det möjlighet att både hämta färdiga datapaket och göra egna beställningar. I de egna beställningarna kan du kombinera olika dataprodukter och geografiska områden som du sedan laddar ner.

För att göra detta behöver du registrera dig med en giltig e-postadress och acceptera licensavtalet.

Kontakt

Trafikinformationstjänster

API

Trafikinformation Väg

Datex

Väg- och järnvägsdata

Lastkajen