Logga in
Logga in

Hämta trafikinformation i realtid via Datex II

Datex II är en europeisk standard för att leverera trafikinformation via XML/Web services, som kan användas av olika externa tjänsteleverantörer för att hämta önskad data från Trafikverket.

Informationen som Trafikverket levererar skickas som meddelanden, och formatet är Datex II. Meddelandena är baserade på ett XML-schema. Det finns olika scheman beroende på vilken typ av data vi sänder. När användaren tar emot informationen valideras meddelandena mot dessa scheman.

I Datex II använder vi tekniken Web services för att leverera trafikinformation. Web services rekommenderas därför att den ger större flexibilitet mellan olika plattformar och möjlighet till bättre felhantering.

I Sverige används både så kallade push- och pull-tjänster för att ta emot trafikinformation. Med pull hämtar du informationen när du själv vill, och med push skickar vi all information till dig så fort den kommit in i systemet.

Säkerhetsrelaterade meddelanden Datex II

Ett antal meddelanden i Datex II-tjänsterna, både push och pull, kommer att flaggas om de är säkerhetsrelaterade eller inte. Detta är enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 för uppgifter och förfaranden för tillhandahållande av trafikinformation.

En delmängd av Datex II-element, som ska användas för att uppfylla kraven i den delegerade förordningen, återfinns i dokumentet "Safety related message sets - Selection of DATEX II Codes, TPEG2-TEC-Causes and TMC-Events for EC high level Categories" från ITS-direktivets arbetsgrupp.

För att flagga meddelanden som är säkerhetsrelaterade används en utökning för detta, som finns i version 2.3 av DATEX II.

Kom igång med Datex II

För att komma igång med Datex II rekommenderar vi dig att läsa dokumentet Datex II Specification. Där finns exempel, dokumentation, dataordlista och XML-schema att ladda ner. Vi har även utvecklat kodexempel som är enkla att införa.

Genom att använda vår testsida kan du verifiera att vi kan leverera trafikinformation. Du kan använda webbgränssnittet för att ställa en fråga och se svaret som frågan resulterar i. Vi ger dig en lista över de vanligaste felmeddelandena och lösningarna, för att hjälpa dig att få en fungerande konfiguration.

Registrera dig

  • Registrera dig genom att fylla i nödvändiga uppgifter på ansökningssidan. Du blir då registrerad som kund hos Trafikverket. Vi kommer att följa upp och registrera ärenden och frågor som du skickar.
  • Acceptera den licens som är knuten till dessa data.
  • När registreringen är klar kommer du få ett e-post med uppgifter om hur du kommer igång och kan börja använda dessa data.