Logga in
Logga in

Saltskada på brunn

Om din brunn saltskadats till följd av vinterväghållning kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Vid vinterväghållning av våra vägar används ibland saltning för att motverka halka och därmed öka trafiksäkerheten. När saltning sker kan vägsalt ibland spridas till omgivningen och i sällsynta fall orsaka skador på vattnet i intilliggande brunnar.

Du kan göra en anmälan om skadestånd för en saltskada på din brunn genom att använda blanketten Begäran om skadestånd för saltskadad brunn. Du ska även bifoga vattenanalyser när du skickar in din anmälan.

För att få ersättning krävs att du som skadelidande ska vara aktiv för att begränsa skadan, till exempel genom att se till att brunnen har ändamålsenlig utformning. Eventuell ersättning kan jämkas om du som skadelidande själv har bidragit till skadan, till exempel genom olämplig avloppsinfiltration.

Anmäl saltskada

Handläggningstiden kan variera mellan 2-6 månader beroende på utredningens omfattning.