Logga in
Logga in

Skador vid järnväg

Om du har varit inblandad i en järnvägsrelaterad olycka så kan du anmäla det till oss för en prövning av ärendet.

Skador på sak eller person

Exempel på personskador som uppstått i anslutning till järnvägen som du kan anmäla till oss är fall- och halkolyckor på perronger. I dessa fall krävs det att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Det kan alltså betyda att du inte får någon ersättning för en skada, även om den har att göra med våra drift- eller underhållsåtgärder.

Du kan också göra en skadeanmälan avseende sakskador som uppstått vid järnvägen, exempelvis slåtterskador på egendom såsom byggnader, staket och fordon.

Begäran om skadestånd

Det är du som är drabbad av en skada som har bevisbördan. Bifoga därför gärna bilder till din anmälan samt spara kvitton och aktuell dokumentation. Vi hänvisar dig som begär ersättning för skador på sak eller person att använda skadeståndsblanketten i länken nedan.

Skadeståndsblankett järnväg (pdf, 2 MB)

Påkörning av tamdjur

Som djurägare kan du ha rätt till ersättning för ditt husdjur till exempel hundar, katter, hästar och nötboskap som blir påkörda av ett tåg.

Om ditt ärende gäller påkörning av hund eller katt kan du använda nedan blankett. För övriga tamdjur hänvisar vi dig att anmäla skadan via brev eller e-post. Beskriv skadan och skadeplatsen samt ange ditt ersättningsanspråk tillsammans med dina kontaktuppgifter i din anmälan till oss.

Trafikverket
Ärendemottagningen, Box 810
781 28 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Skadeståndsblankett hund eller katt (pdf, 300 kB)

Ersättning för ren

Trafikverkets entreprenörer ansvarar för att ta hand om tågdödade renar. Renägaren får sin ersättning efter identifiering och en blankett är inskickad till Trafikverket. Ersättningsbeloppet bestäms av Svenska Samernas Riksförbund, SSR.

Stängsling till skydd för större tamdjur

Varje år inträffar ett antal olyckor på den svenska järnvägen där hästar och nötkreatur blir påkörda. Förutom djurens lidande och merarbetet för djurägaren medför påkörningarna trafikavbrott, vilket leder till kostnader för både Trafikverket och berörda tågföretag.

Har du som djurägare inte haft tillräckliga stängsel kan det medföra skadeståndsansvar om bristen är att betrakta som vållande till en olycka. Alla parter vinner därför på ändamålsenliga och väl underhållna stängsel längs järnvägen.

I broschyren Om stängsling vid järnväg ges övergripande information om ansvaret för stängsling till skydd för järnvägen från intrång av större tamdjur som nötkreatur och hästar. Som djur- eller markägare hittar du även information om ersättningsfrågor och kontaktvägar.

Broschyren Stängsling till skydd för större tamdjur