Logga in
Logga in

Sveriges vägar på karta via NVDB

Via Nationell vägdatabas (NVDB) kan du se Sveriges vägar och cykelvägar. Kartan ger information om specifika sträckor eller punkter, inklusive fordonsbredd, viltstängsel, vägbredd, vägtyp samt vem som ansvarar för vägen.

Här ser du alla Sveriges vägar och cykelvägar på karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan.