Logga in
Logga in

Tågkartan – ta reda på var tåget är

Med Trafikverkets tjänst Tågkartan kan du se var alla persontåg på den svenska järnvägen befinner sig, om de är i tid samt vid vilken station nästa avgång sker.

Tågkartan har tagits fram för att resenärer i olika situationer ska kunna se var på den svenska järnvägen ett visst tåg befinner sig. Tjänsten visar förutom positionen för samtliga persontåg även information om nästa station och eventuella förseningar, samma information som syns på exempelvis stationer och Trafikverkets hemsida.

Trafikinformation, i synnerhet om och när störningar inträffar, har under senare år seglat upp som ett av järnvägsbranschens mest prioriterade områden. Ett gemensamt mål är att trafikinformationen i alla lägen ska bli mer användbar genom att alltid vara samstämmig, snabb och tillförlitlig.

Tekniken bakom Tågkartan

Kartan är en webbapplikation som är utvecklad av Trafikverket. Tågets position hämtas från Trafikverkets tågledningssystem tillsammans med GPS-position för de tåg som är utrustade med GPS anslutna till Trafikverket. Hur exakt positionen är beror på vilken källa informationen kommer ifrån och yttre omständigheter, exempelvis finns det ingen täckning för GPS i tunnlar.