Logga in
Logga in

Trafikverkets öppna API för trafikinformation

API (Application Programming Interface), en tjänst för öppna data för trafikinformation väg och järnväg i realtid som både företag och du som privatperson kan använda.

För att du snabbt ska komma igång med att hämta data och bygga egna tjänster rekommenderar vi att du läser den information om API:t som vi har tagit fram. Där finns bland annat handledning, exempelkod och ett antal exempel på vanliga användningsfall.

Det finns även en datamodell som beskriver datatyperna och egenskaperna. Vi kommer att övervaka hur mycket trafik som genereras i varje tjänst. Om vi ser att  trafikmängden överskrider de gränser som vi beskriver i vår dokumentation kommer vi att kontakta dig.

Registrera dig

  • Fyll nödvändiga uppgifter på registreringssidan, då blir du kund hos Trafikverket. Vi kommer att följa upp och registrera ärenden och frågor som du skickar.
  • Acceptera den licens som är knuten till API:t.
  • Verifiera din e-postadress när registreringen är klar. Då får du tillgång till ditt konto och kan börja använda API:t.