Logga in
Logga in

Upplag av virke eller skogsbränsle vid väg

Du måste ha tillstånd för att lägga upp virke vid en allmän eller enskild väg. Vem du ska kontakta beror på om upplaget ska placeras inom eller utanför vägområdet, samt om det är en allmän eller enskild väg.

Virke eller skogsbränsle som placeras vid en väg måste alltid läggas upp med hänsyn till trafiksäkerten och på ett sätt som gör det enkelt att hantera.

Längst ned på sidan kan du ladda hem en broschyr som beskriver vad som är vägområde, hur upplaget ska placeras och utformas, hur traven ska placeras och utformas, samt vilka uppgifter du måste lämna när du ansöker om tillstånd.

Allmän väg – vem ger tillstånd?

  • Inom vägområdet – kontakta Trafikverket.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren och länsstyrelsen.

För upplag inom vägområdet kan du ansöka om tillstånd inom ett län (tidigare benämnda som generella tillstånd) hos Trafikverket. Sådana tillstånd gäller normalt i två år.

Ansökan om upplag för virke eller skogsbränsle är avgiftsfri enligt vägförordningen (SFS 2012:707).

Enskild väg – vem ger tillstånd?

  • Inom vägområdet – kontakta väghållaren
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren

Ansök och läs mer

Läs mer om avlägg på Skogforsks webbplats