Logga in
Logga in

Ansök om bidrag för enskild väg

På denna sida kan du som vill ansöka om bidrag för enskild väg hitta länkar till ansökan samt viktig information som du bör ta del av innan du skickar in din ansökan.

Bidrag för enskilda vägar

Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, Investeringsbidrag till byggande av ny enskild väg (alternativt standardhöjning på befintlig väg), samt driftbidrag för färjeled.

Ansök om bidrag för enskild väg

Viktig information

Det är viktigt att ni sätter er in i vilka de grundläggande förutsättningarna är innan ni skickar in er bidragsansökan. Det är viktigt av fler skäl, bland annat för att kunna fastställa rätt bidragsnivå. Du kan läsa en mer utförlig beskrivning om de olika bidragstyperna, ansökningsprocessen, bidragsnivåer samt vilka kriterier som gäller för de olika bidragen på vår sida om Enskilda vägar.