Logga in
Logga in

E-tjänstportalen

I Trafikverkets e-tjänstportal hittar du bland annat tjänster som rör statligt driftbidrag för enskilda vägar samt buller- och vibrationsutredningar (förfrågan om bullerskydd). 

Du loggar in i e-tjänstportalen med e-legitimation.

I takt med digitalisering och utveckling av Trafikverkets tjänster kommer fler tjänster att flytta in i e-tjänstportalen.