Logga in
Logga in

Sveriges vägar på karta

Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg. Du kan till exempel se begränsade fordonsbredder, viltstängsel, vägbredder och vägtyper.

Här ser du alla Sveriges vägar och cykelvägar på karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan.