Logga in
Logga in

Västmanland E18, Köping - Västjädra

Trafikverket ska bygga om den cirka 25 km långa vägen mellan Köping och Västjädra på E18 till motorväg, två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om den mötesfria vägen till motorväg, 25 kilometer.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och främja regional utveckling.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Byggstart sommaren 2022. Entreprenör kontrakterad.

Granskning av vägplan: E18 Köping–Västjädra Faunapassage, Hallstahammars kommun

Vi planerar att bygga en faunapassage över vägen mellan trafikplats Morgendal 124 och trafikplats Sörstafors 125, på E18 delen Köping-Västjädra. Läs mer om vårt förslag till ombyggnad och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 25 maj – 29 juni 2022.

Plats för handlingar: Underlaget finns på www.trafikverket.se/e18koping-vastjadra samt på Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna och Hallstahammars kommun, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar,

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Stora projekt, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 29 juni 2022. Ange ärendenummer TRV 2021/140243.

Mer information: Lars Königsson, projektledare, 010-124 01 45, www.trafikverket.se/e18koping-vastjadra

Om projektet

Sträckan mellan Köping och Västjädra är den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte är motorväg. Dagens 2+1-väg innebär att framkomligheten här är lägre än på resten av E18. Framkomligheten påverkas även av olyckor, avstängningar och underhåll som leder till att trafik från E18 behöver ledas om via kommunala vägar. Denna omledningstrafik orsakar i sin tur störningar och problem med trafiksäkerheten på de kommunala vägarna. Därför bygger vi om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg.

Nyheter

Tidsplan

1 Förstudie 2007

2 Åtgärdsvalsstudie 2014

3 Framtagande av vägplan 2015

4 Samråd 2015–2016

5 Godkänd miljökonsekvensbeskrivning Maj 2019

6 Granskning av vägplanen 26 juni 2019–4 september 2019

7 Fastställd vägplan 26 augusti 2020

8 Lagakraftvunnen vägplan 22 april 2021

9 Kontrakterad entreprenör 4 november 2021

  • Tisdagen den 14 juni 2022, Hallstaparken i Hallstahammar.
  • Onsdagen den 15 juni 2022, Folkets hus i Köping.

Kom när det passar dig (drop-in) mellan kl. 16:30-19:00.

10 Byggstart Sommarhalvåret 2022

12 Klart 2025

Kontakt

Lars Königsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 01 45