Logga in
Logga in

Skåne E4/E6 Helsingborg, miljöåtgärder och trafiksäkerhetsförbättringar

Vi planerar för att genomföra miljöåtgärder längs E4 och E6 i Helsingborg samt trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatserna Helsingborg södra och Vasatorp.

Vad?

Placera faunastängsel och viltuthopp, genomföra bullerskyddsåtgärder vid Råån, vattenskyddsåtgärder, anpassa trafikplatserna Helsingborg södra och Vasatorp.

Varför?

För att öka framkomligheten, öka trafiksäkerheten och miljöförbättringar.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag att skapa säkra passager för vilt och sätta faunastängsel utmed E4 och E6 vid Helsingborg eftersom det är hårt trafikerade motorvägar. I uppdraget ingår vattenskyddsåtgärder för att skydda grundvattentäkterna mot eventuella föroreningar längs E6 och bullerskyddsåtgärd för miljön vid Rååns dalgång. Vi ska även förbättra trafiksäkerheten i trafikplatserna Helsingborg södra och Vasatorp.

För att öka trafiksäkerheten, förbättra passagemöjligheter för vilt, minska viltolyckor, minska bullerstörningar och öka framkomligheten, planerar vi att:

  • sätta upp faunastängsel längs vissa sträckor av E4 och E6 vid Helsingborg
  • anpassa vägportar för vilt
  • bygga viltuthopp
  • sätta upp bullerskydd vid Rååns dalgång
  • göra vattenskyddsåtgärder
  • förbättra trafiksäkerheten i trafikplatserna Helsingborg södra och Vasatorp.

Översiktskarta

På kartan är de aktuella sträckorna längs E4 och E6 i Helsingborg markerade. I söder ligger trafikplats södra, och trafikplats Vasatorp ligger mellan Helsingborg södra och trafikplats Kropp.
Se översiktskartan i sin helhet (pdf, 4,7 MB)

Tidsplan

1 Tidigt samråd, skede samrådsunderlag Januari 2023

2 Samråd, skede samrådshandling Början av 2025

3 Granskning av vägplan Höst 2025

4 Fastställelse av vägplan Vår 2027

5 Planerad byggstart 2028

6 Beräknas bli klart 2030

Kontakt

Karolina Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 63

Simone Fuentes

Markförhandlare

Telefon: +46 10-125 70 27

Måns Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 68 79