Logga in
Logga in

Gullmarsleden

Gullmarsleden går mellan Finnsbo, Lysekil och Skår, Uddevalla i Gullmarsfjorden. Färjeledens längd är 1850 meter och överfartstiden är tio minuter. Resan med vägfärjan är avgiftsfri.

Trafikinformationskartan

Via kartan kan du se förändringar i tidtabeller och eventuell störningsinfo.

Se aktuell information direkt på kartan här.

Avstängning natten 17-18 april Gullmarsleden 

En natt kommer trafiken att stängas av på Gullmarsleden på grund av ett reparationsarbete som måste utföras på en dykdalb i Skår. För att arbetet ska kunna utföras säkert och effektivt kommer vi att behöva stänga av trafiken under följande natt. Detta är något som vi förstår drabbar många av våra resenärer med längre resväg och försämrad komfort vilket vi beklagar och har stor förståelse för. Information går ut via vår app trafikinfo färja, vägskyltning samt webbsida.

Stängd trafik: Natten mellan den 17/4-18/4
Finnsbo kl 21.05-05.00
Skår kl 20.40-05.15
Välj omfartsväg via väg 162.

Forskning på Gullmarsleden: Minskat buller och ökad komfort vid modern fartygsframdrift

Gullmarsledens personal har deltagit ett forskningsprojekt om buller vid modern fartygsframdrift, Silent@Sea-projektet som nu är avslutat. Bakgrunden är att elektrifiering av fartyg erbjuder utsläppsfria resor och sprids snabbt, och allt fler fartyg drivs med flytande naturgas, LNG, eller andra alternativa bränslen.
Gullmarsleden är Färjerederiets andra största färjeled vad avser trafikmängd och har två färjor i trafik, Neptunus och Tellus. 
Tellus är elektrifierad men saknar en utbyggd laddinfrastruktur på land vilket dock är på gång. 

Bullerprojektet har undersökt utstrålat buller i luft och vatten samt buller ombord och dess påverkan på arbetsmiljö och passagerarkomfort. Resultaten visar att moderna former av framdrift leder till lägre ljudnivåer ombord, vilket är kopplat till en bättre arbetsmiljö och ökad passagerarkomfort. Det utstrålade luftburna ljudet från elektriska hybridfartyg minskar vid batteridrift vid vissa låga frekvenser kopplade till dieselmotorn. Detsamma gäller för det strålade undervattensljudet, men skillnaderna är mindre där, faktiskt mindre än skillnaderna mellan systerskepp. Slutligen visar resultaten att en ny generation LNG-drivna fartyg är tystare än en äldre generation med liknande specifikationer.

Läs mer om projektet via denna länk.

Planera din resa i Färjerederiets app

Du kan även få information om din resa samt eventuella trafikstörningar på något av nedanstående sätt:

Talsvar

Vill du veta när nästa vägfärja går på en viss färjeled, eller kanske kontrollera att färjan går enligt tidtabell? Ring Färjerederiets talsvarstjänst på telefonnummer 0771-65 65 65. Där får du svar dygnet runt, året om. Du kan enkelt söka dig fram till rätt information, genom att följa instruktionen som du får av telefonrösten.

Trafikinformation via sms

Färjerederiets sms-tjänst ger dig information om trafikstörningar. Du prenumererar på tjänsten för Gullmarsleden genom att registrera ditt mobilnummer via följande länk: Prenumerera på sms-tjänsten för Gullmarsleden.

Om du vill avregistrera din prenumeration gör du det på samma ställe. Tjänsten är kostnadsfri.

Gallringsprincipen i dataskyddsförordningen GDPR gör att du behöver förnya din prenumeration var tredje månad, du får då en påminnelse via sms.
Läs mer om hur vi hanterar dataskyddsförordningen GDPR

Viktigt att känna till inför din resa

Nedan är några viktiga saker som vi vill uppmärksamma dig på för att du ska få en trygg och smidig färd med vägfärjan.

Senaste nyheterna från Färjerederiet