Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg som kör i ett grönt skogslandskap

Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor

Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö.

Mellan Hässleholm och Lund planerar vi för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan. När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm–Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.

Tack för era synpunkter! Samråd 3 är nu avslutat.

Samrådsperiod 3 varade 20 januari-16 mars och är alltså slut. Vi tackar alla som lämnat synpunkter. De är viktiga för oss.

Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt. Alla synpunkter har diarieförts på ärendenummer TRV 2018/88290. Samrådsredogörelsen är klar till nästa samråd som planeras till första halvåret 2022.

Samrådsportalen med den interaktiva kartan och lokaliseringsalternativen ligger kvar. Under fliken Inkomna synpunkter kan du se den geografiska utbredningen av synpunkterna.

Följ gärna arbetet med ny järnväg mellan Hässleholm och Lund här på projektets webbplats. Vi uppdaterar med nyheter om projektet, och lägger till fler frågor och svar här kontinuerligt.

Vi arbetar nu vidare med lokaliseringsalternativen.

Det finns filmklipp på vår Youtube-sida som presenterar projektet och hur arbetet med att ta fram förslagen till lokaliseringsalternativen gått till. Se mer under "filmer" nedan.

Digitala frågestunder
På grund av den rådande pandemin kunde Trafikverket tyvärr inte ordna offentliga möten under samrådet. Istället har vi haft vi fyra digitala frågestunder:

Onsdag 10 februari klockan 12 – 13.
Onsdag 10 februari klockan 18 – 19.
Tisdag 2 mars klockan 12 – 13.
Tisdag 2 mars klockan 18 – 19 inspelad sändning (länk till Youtube).
Inspelningen har nu uppdaterats med valbar textning.

Många frågor och svar om själva projektet finns redan publicerade på vår sida: Frågor & Svar