Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Hjulstabron.

Väg 55, Hjulstabron, ny bro

Trafikverket tar fram en vägplan för en ny Hjulstabro. Syftet är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren.

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Vår vägplan blev klar sommaren 2020. Vi ställer dock inte ut vägplanen för granskning förrän det finns pengar för att bygga den nya bron. Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nu gällande nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år, nästa gång revidering sker år 2022. 

Titta gärna på filmen om nya bron

Vi har tagit fram en film om den nya Hjulstabron, du hittar den längre ner på sidan. Den nya bron kommer att ha så kallade dubbelklaffar, det vill säga att det är två delar som öppnar sig vid broöppning.