Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Hjulstabron.

Väg 55, Hjulstabron, ny bro

Trafikverket tar fram en vägplan för Hjulstabron. Syftet är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren.

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Vägplanen blev klar sommaren 2020. Vi kommer dock inte att ställa ut vägplanen för granskning förrän finansiering av den nya bron är klar. 

Ingen bro de närmaste åren

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år, nästa gång revidering sker är 2022. 

Titta gärna på filmen om nya bron

Det finns en film på den nya Hjulstabron, se längre ner på sidan. Bron kommer att ha så kallade dubbelklaffar, det vill säga att det är två delar som öppnar sig vid broöppning.