Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 1088, Kittelfjäll, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i Kittelfjäll. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny belyst gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

I maj 2024 planeras arbetena att fortsätta.

Om projektet

Trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter på väg 1088 på grund av att den trafikeras av snabba och tunga bilar, fyrhjulingar och andra motorfordon. Vintertid försvåras situationen eftersom snövallar gör vägen smalare, och fler grupper av trafikanter (såsom skidåkare och skoterförare) ska samsas om utrymmet. De oskyddade trafikanterna korsar vägen vid målpunkter som hotell, lift, butik och camping.

Vi planerar därför att bygga en belyst gång- och cykelväg med tillhörande passager i Kittelfjäll, Vilhelmina kommun. Sträckan är indelad i två etapper: etapp 1 sträcker sig mellan Hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 kilometer) och etapp 2 mellan matbutiken och Hotell Granen (cirka 2,4 kilometer).

Projektets mål

  • Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
  • Sammanbinda de viktiga målpunkter som finns på orten.

Aktuellt

Under hösten 2023 har schakt- och trumarbeten utförts. Totalt har sju vägtrummor längs sträckan byts ut. I maj 2024 planeras arbetena fortsätta med anläggande av gång- och cykelvägen samt ny belysning.

 

Tidsplan

1 Möte på orten – etapp 1 hösten 2019

2 Granskning – etapp 1 sommaren 2020

3 Fastställelseprövning – etapp 1 vintern 2020/2021

4 Byggstart – etapp 1 Augusti 2023

5 Klart – etapp 1 Hösten 2024

Kontakt

Amanda Westerlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 77 12